Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

ARiMR: płatności bezpośrednie za 2017 rok

2017-05-04

Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się w terminie od 15 marca do 15 maja br.

Rolniku! Nie czekaj do ostatniej chwili! Złóż wniosek już teraz!

 

Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2017r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2017r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty.

 

Wniosek i załączniki do wniosku (z wyjątkiem materiałów graficznych) składane przez wnioskodawcę uznaje się za złożone, jeżeli są podpisane z podaniem imienia i nazwiska.

 

Podlaski Oddział Regionalny ARiMR zachęca rolników, aby nie czekali ze złożeniem wniosków na ostatnią chwilę.

 

Pozwoli to na spokojną ocenę składanych wniosków oraz w przypadku stwierdzenia braków – na ich poprawienie w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. W przypadku gdy okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, Kierownik Biura Powiatowego Agencji, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 9 czerwca 2017 r., chyba że termin ten upłynął. W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 9 czerwca 2017r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony oraz na podstawie dołączonych do niego właściwych/kompletnych dokumentów.

 

Dodatkowo Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wniosek można złożyć przez Internet, korzystając z platformy aplikacyjnej e-Wniosek na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl). Zapraszamy!

 

ARiMR/UM