Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nabór do konkursu na "Rolnika Roku" i "Sołtysa Roku"

2017-04-26

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do konkursu Rolników i Sołtysów, którzy należą do najlepszych w gminie Choroszcz.

Redakcja Gazety Współczesnej wspólnie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, od 24 kwietnia do 16 czrewca br. prowadzi VI edycję projektu „Rolnik Roku" i „Sołtys Roku".

 

Projekt „Rolnik Roku” promuje najlepsze praktyki w rolnictwie, innowacyjne rozwiązania w produkcji oraz otwartość na pomoc i dzielenie się wiedzą z innymi. Organizatorzy szczególną uwagę poświęcają młodym rolnikom, ponieważ to na nich spoczywa ciężar utrzymania wysokiej dynamiki zmian na wsi i stałej poprawy stanu podlaskiego rolnictwa.

 

„Sołtys Roku" z kolei promuje aktywne i wartościowe postawy członków wiejskich społeczności lokalnych, którzy są gotowi, kosztem prywatnego czasu, prowadzić działania dla dobra swojego sołectwa.

 

Zgłoszenia, zawierające: imię i nazwisko kandydata, jego wiek i telefon kontaktowy oraz dane kontaktowe zgłaszającego, można dokonywać wysyłając:

1) list pod adres redakcji "Gazety Współczesnej": ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok,

2) e-mail (zależnie od kategorii) naadres: rolnik@wspolczesna.pl, mlodyroinik@wspolczesna.pl lub soltys@wspolczesna.pl

3) pod nr. tel.: 85 748 96 00 i 85 748 74 28.

 

Regulamin w załączeniu oraz na portalu wspolczesna.pl w zakładce „Plebiscyty".