Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Stwórz „Dziesięć zasad przyjaciela przyrody” – i wygraj rower!

2017-03-31

Burmistrz Choroszczy, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Urząd Miejski w Choroszczy zapraszają dzieci i młodzież mieszkającą na terenie gminy Choroszcz do udziału w konkursie ekologicznym – „Dziesięć zasad przyjaciela przyrody”. Na zwycięzców czeka aż 14 rowerów!

Zasady konkursu są proste, oto one:

 

REGULAMIN KONKURSU „Dziesięć zasad przyjaciela przyrody”


1. Kategorie uczestników to grupy:

– przedszkolna (4-6 lat)

– szkolna młodsza (7-11 lat)

– szkolna starsza (12-16 lat)

 

2. W pracach pomagają rodzice w zakresie technicznym (wykonanie zdjęć w kat. przedszkolnej i szkolnej młodszej oraz w zakresie technicznym – nagranie zdjęć we wszystkich kategoriach).

 

3. Termin składania prac to: 1 kwietnia-15 maja 2017r.

 

4. Zadaniem uczestników jest opracowanie dziesięciu zasad Przyjaciela Przyrody – powinny to być proste, zrozumiałe hasła, slogany związane z ochroną środowiska naturalnego.

 

5. Każde hasło musi być zilustrowane jednym zdjęciem pokazującym Przyjaciela Przyrody, tj. np. dziecka, które jest kierownikiem/koordynatorem działań będących realizacją danej zasady.
Każde zdjęcie musi być zatytułowane tak, jak brzmi zasada oraz opatrzone numerem porządkowym od 1 do 10.
Zdjęcia muszą być zapisane w formacie .jpg i mieć nie mniej niż 1600 px w dłuższym boku.

 

6. Hasła, zdjęcia i skan podpisanej ręcznie karty należy przesłać na adres: kultura@choroszcz.pl, w temacie listu należy wpisać: „KONKURS X ZASAD”.

 

Przypominamy: termin nadsyłania prac mija 15 maja 2017r.

 

7. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na festynie Eko Dzień Dziecka 4 czerwca 2017r. na Błoniach Jana Pawła II w Choroszczy i w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy w dniach 5-14 czerwca 2017r.

 

8. Opiekun dziecka wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska dziecka oraz publikację pracy konkursowej w przypadku zajęcia miejsca nagradzanego, oraz na publikację wizerunku dziecka w związku z odebraniem nagrody.

 

9. Nagrodami będą indywidualne nagrody: 6 rowerów z kaskami w kat. przedszkolnej, w pozostałych kategoriach – po 4 rowery, razem 14 sztuk rowerów ze stopkami; w każdej kategorii taka sama liczba rowerów zostanie przyznana dziewczynkom i chłopcom.

 

10. Karta konkursowa do pobrania.

 

 Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Patronat medialny nad konkursem pełnią: „Gazeta w Choroszczy”, „Głos Choroszczy” i Twoja Telewizja Regionalna. Konkurs jest realizowany w ramach zadania pn. „Eko Dzień Dziecka” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

M-GCKiS/UM