Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Projekt „Młody i aktywny” – może to oferta dla Ciebie?

2017-03-28

Projekt „Młody i aktywny” to oferta przedstawiana przez firmę T-Matic ComputerPlus. Propozycja dotyczy wsparcia, które dostosowane jest do indywidualnych potrzeb uczestników – osób w wieku w wieku 15-29 lat, niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, biernych zawodowo, nieuczących się i nieszkolących się.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2017-31.08.2018.

 

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, obejmujące:

- Identyfikację Potrzeb Uczestników Projektu, w tym: Analizę Predyspozycji Zawodowych, a także opracowanie Indywidualnego Planu Działania;

- Poradnictwo zawodowe grupowe

- Szkolenia zawodowe, do wyboru: spawacz metodą TIG, komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD, komputerowe wspomaganie prac biurowych;

- staż zawodowy (3 miesiące).

 

W ramach projektu wszystkim Uczestnikom zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje, ciepły posiłek i przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdów, dodatki szkoleniowe, badania lekarskie, płatne staże zawodowe.

 

Projekt „Młody i aktywny” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy.

 

Koordynatorem projektu jest Tamara Tyszkiewicz-Winogrodzka, tel. 602 476 601.