Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Zbierajmy opakowania po środkach niebezpiecznych

2017-03-23

Zgodnie z polskim prawem, opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, powinny być odpowiednio zagospodarowane. System Zbiórki Opakowań PSOR pomaga w prosty, odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska sposób wypełniać ten prawny obowiązek. Poniżej, przychylając się do apelu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, poniżej prezentujemy zasady Systemu Zbiórki Opakowań przygotowania ich w odpowiedni sposób.

Praca w gospodarstwie rolnym powoduje powstawanie dużej masy odpadów opakowaniowych. Etykieta każdego produktu informuje o niebezpieczeństwie lub zagrożeniach, jakie może on stwarzać, wskazując jednocześnie na sposób postępowania z opakowaniem. Warto sprawdzić etykietę produktu i dowiedzieć się jak odpowiedzialnie postąpić z opakowaniem.

 

Zabrania się palenia opakowań po środkach niebezpiecznych oraz wykorzystywania do innych celów. Zgodnie z wymogami prawnymi, powinny być one odpowiednio zagospodarowane na koszt i odpowiedzialność ich posiadacza.

 

Polskie prawo nakłada na użytkownika środków niebezpiecznych, w tym niektórych środków ochrony roślin obowiązek do zwrotu opakowań do sklepu lub hurtowni. Niespełnienie obowiązku może skutkować nałożeniem grzywny.

 

Dowodem na prawidłowe postępowanie z opakowaniami może być wypełniony przez sklep formularz zwrotu/przyjęcia odpadu.

 

Pobierz plik i wydrukuj Kartę Zwrotu Odpadu.

 

Czym jest System Zbiórki Opakowań PSOR?

System Zbiórki Opakowań PSOR zapewnia odzysk, recykling i utylizację opakowań zgodnie z wymogami prawnymi.

- System Zbiórki Opakowań PSOR zapewnia zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie. Zobacz jakie opakowania odbieramy.
- Zwrot opakowań jest bezpłatny.
- Zgromadź czyste trzykrotnie wypłukane opakowania i przynieś je do sklepu, który uczestniczy w systemie.

 

Uwaga: opakowanie można oddać do dowolnego sklepu, który uczestniczy w systemie. Nie ma konieczności okazywania paragonu czy też faktury.


Jak przygotować opakowania do zwrotu?

1. Sprawdź informacje na etykiecie, jeśli zawierają piktogramy i znaki ostrzegawcze, to możesz zwrócić to opakowanie do sklepu prowadzącego zbiórkę.
2. Warunkiem przyjęcia opakowań jest ich czystość! Wypłucz trzykrotnie każde opakowanie po produkcie płynnym, a popłuczyny wykorzystaj do zabiegu. Dzięki temu wykorzystasz całkowicie produkt i zminimalizujesz potencjalne ryzyko kontaktu ze stężonym produktem osób uczestniczących w zbiórce i transporcie opakowań.
3. Czyste opakowania przynieś do sklepu, w którym kupiłeś produkty.

 

Czystość opakowań jest dla Systemu priorytetem. Zbiórka opakowań w ramach Systemu odbywa się według wysokich standardów jakościowych w trosce o bezpieczeństwo środowiska i wszystkich osób uczestniczących w zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu.

 

Z punktami odbioru opakowań można zapoznać się TUTAJ.

 

Z rodzajami opakowań, jakie PSOR odbiera, a jakie nie, można zapoznać się TUTAJ.

 

Właścicielem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. System działa w całej Polsce, jest otwarty dla wprowadzających. Porządkuje działania kilkudziesięciu producentów i importerów, tysięcy sklepów i milionów rolników. Pomaga rolnikom dbać o zdrowie własne i bliskich, porządek w gospodarstwie i o środowisko naturalne.

 

O PSOR

Dawniej System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin PSOR, funkcjonuje od 2004 roku jako inicjatywa producentów i importerów środków ochrony roślin. System zapewnia skuteczną oraz bezpieczną dla środowiska i ludzi zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz opakowań po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie.