Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Podziękowanie dla Gminy Choroszcz od Rzecznika Praw Pacjenta

2017-03-17

Jest nam miło poinformować, iż Rzecznik Praw Pacjenta imiennie Gminie Choroszcz, na ręce Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego przekazał podziękowanie za włączenie się Gminy w kampanię społeczną pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. Materiały kampanii systematycznie publikowaliśmy na naszych stronach, a także przekazywaliśmy choroskim mediom.

Przesłane przez Rzecznika słowa podziękowania doceniają zaangażowanie naszej gminy we włączenie się w upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta, a tym samym podnoszenia świadomości polskiego społeczeństwa na ten temat. Wyrazy wdzięczności podkreślają też życzliwą i przyjazną współpracę z naszej strony. „Niezmiernie nas cieszy taki list – przyznaje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński – cieszy oraz motywuje do dalszych działań. Jest bowiem dowodem na współpracę Gminy Choroszcz z rozmaitymi instytucjami, nie tylko na najbliższym nam – lokalnym szczeblu, ale także na poziomie ogólnopolskim”. Przesłany dokument jest też nobilitacją i prestiżowym wyróżnieniem, które z przyjemnością publikujemy – List Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” realizowana była na przełomie lat 2016-2017 i dotyczyła szerzenia wiedzy wśród obywateli naszego kraju na temat przysługujących nam praw jako pacjentów placówek medycznych. W ramach kampanii powstały materiały prasowe i telewizyjne informujące o naszym prawie do udzielenia zgody na świadczenia medyczne (cz. 1), pozostawania z osobami bliskimi w placówkach medycznych (cz. 2), a także dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej naszego zdrowia (cz. 3). Materiały te, zarówno w postaci ilustracji, jak i filmów prezentowaliśmy na naszych stronach w mediach elektronicznych, jak również w lokalnej prasie.

UM