Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Dla kogo ekonomia społeczna?

2017-03-15

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych zapraszają na bezpłatne seminarium pn.: „Dla kogo ekonomia społeczna?”. Seminarium odbędzie się 24 marca 2017r. w Remizie OSP w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 22. Początek o godz. 13.00.

Seminarium jest kierowane przede wszytkim do:

- osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym m.in. bezrobotnych i poszukujących pracy, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub pomocy żywnościowej);
- organizacji pozarządowych (tych, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną, a także tych, które chcą taką działalność rozpocząć);
- przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych, ZAZ, spółdzielni pracy i innych).

 

Niemniej jednak zapraszamy wszystkich zaintersowanych.

 

Podczas seminarium poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

- Co to jest ekonomia społeczna? Dla kogo? Jak działa?;
- Zasady funkcjonowania Białostockiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (oferta szkoleniowa, doradztwo, animacja);
- Możliwość pozyskania dotacji na założenie spółdzielni socjalnej.

 

Spotkanie poprowadzi Pan Krzysztof Leończuk z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych – specjalista w zakresie przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej.

 

Zgłoszenia na Formularzu Rekrutacyjnym przyjmujemy do czwartku 23 marca do godz. 12.00 drogą mailową na adres: owes@owop.org.pl. Zapraszamy!

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat seminarium udziela Pan Maciej Olender, tel. 85 675 21 58.

 

Seminarium w ramach realizacji projektu „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.