Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Pacjencie, masz prawo do własnej dokumentacji medycznej

2017-03-14

Urząd Miejski w Choroszczy, współpracując z Rzecznikiem Praw Pacjenta, bierze udział w kampanii społecznej pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. Akcja ma na celu szerokie rozpropagowanie informacjo o prawach, jakie przysługują pacjentom, a zatem nam wszystkim. W części pierwszej oznajmialiśmy, iż jako pacjenci mamy prawo do wyrażenia zgody na udzielenie nam świadczeń zdrowotnych. Cześć druga uświadamiała, że wraz z nami w placówce zdrowia mają prawo być nasi bliscy. Tym razem, w części trzeciej, zwracamy uwagę jak ważny jest dostęp do dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna jest zbiorem niezwykle ważnych i wiążących dokumentów opisujących nasze zdrowie: kondycję naszego organizmu, przeprowadzone badania i analizy, dolegające nam, jak również przebyte już choroby. To istotny stan wiedzy pozwalający prześledzić przebieg naszej osobistej historii zdrowotnej, a niezwykle często przewidywać mogące nastąpić zdarzenia chorobowe czy zaproponować ścieżkę leczenia.

 

Dokumentacja medyczna i dostęp do niej jest więc ważnym uprawnieniem przysługującym nam jako pacjentom. Warto więc wiedzieć, że mamy prawo mieć dostęp do źródeł ukazujących nasz stan zdrowia, a także udzielanych nam świadczeń zdrowotnych.  Wgląd w dokumentację medyczną można uzyskać poprzez odpłatne sporządzenie odpisu wyciągu, kopii tych źródeł medycznych lub – w siedzibie placówki medycznej – naoczny wgląd w te materiały.

 

Zapamiętajmy: jako pacjenci, a tym samym podmioty placówek medycznych, mamy prawo do wyrażenia zgody na udzielenie nam konkretnych świadczeń zdrowotnych, w ośrodkach medycznych  możemy przebywać z osobami nam bliskimi, a także mamy prawo do dokumentacji medycznej opisującej nasz stan zdrowia. Aby jeszcze raz uzmysłowić sobie wskazane uprawnienia, zapraszamy do obejrzenia FILMU, który przybliża nam przestawione zagadnienia.

 

Jeśli nie jesteśmy pewni swoich praw, możemy zadzwonić pod bezpłatny nr infolinii Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590, www.bpp.gov.pl. 

 

Kampania „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina", zainicjowana przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, w której uczestniczy Urząd Miejski w Choroszczy, składa się z trzech części i skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami i wyzwaniami w służbie zdrowia. Kampania powstała dlatego, by zwiększyć poziom wiedzy o prawach pacjenta w Polsce. Nadal jest on niewystarczający i wielu z nas nie ma świadomości tego, że nam – pacjentom przysługuje szereg praw, w tym także do pomocy wyspecjalizowanych instytucji.

 

RPP/UM