Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

AKTYWNA I NIEZALEŻNA – oferta wsparcia dla kobiet

2017-03-14

Fundacja 4progress – doradztwo i szkolenia zaprasza Panie do udziału w II edycji projektu pn. AKTYWNA i NIEZALEŻNA – II edycja wsparcia aktywności zawodowej kobiet opiekujących się osobą zależną. W okresie od marca 2017 do maja 2018 roku fundacja oferuje pomoc w zwiększeniu szans na zatrudnienie Paniom, które napotykają trudności w podjęciu pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub opieką nad osobą zależną. Gwarantujemy kompleksowe wsparcie grupowe i indywidualne.

Do projektu zapraszamy PANIE:

- powyżej 30. roku życia (Panie 30+ oraz Panie 50+);

- zamieszkujące miasto Białystok, powiat białostocki oraz sokólski;

- opiekujące się dzieckiem do lat 7 lub inną osobą zależną;

- pozostające bez zatrudnienia.

 

Kompleksowy program wsparcia obejmuje:

 1. Indywidualne Plany Działań „Bilans Kompetencji” – to indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, przeprowadzane w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania – ścieżki rozwojowej oraz zawodowej każdej Uczestniczki programu.

Termin realizacji: maj-czerwiec 2017r.


 2. Warsztaty rozwoju osobistego „Gotowość do zmian” – to zajęcia grupowe, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych coachów oraz doradców zawodowych. Celem zajęć jest wzrost wiary we własne możliwości oraz udoskonalenie umiejętności społecznych.

Termin realizacji: lipiec 2017r.

 

3. Kursy zawodowe – kształcące w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, tj.:

- Sprzedawczyni z obsługą kasy fiskalnej z fakturowaniem – 120 godzin;

- Pracownica biurowa z elementami kadr i płac – 120 godzin;

- Pracownica małej gastronomii – 120 godzin;

- Office Manager – 120 godz.

 

Po zakończeniu kursu Uczestniczki przystąpią do egzaminu zawodowego, po zdaniu którego otrzymają certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Termin realizacji: sierpień-wrzesień 2017r.

3. Grupowe i indywidualne wsparcie w poszukiwaniu pracy:

- warsztaty grupowe, prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych i pośredników pracy, z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (m.in. autoprezentacja, przygotowanie do rozmów z pracodawcą, metody i sposoby aktywnego poszukiwania pracy, redagowanie dokumentów aplikacyjnych).

Termin realizacji: październik 2017r.

 

- coaching kariery – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w celu bezpośredniej pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia.

Termin realizacji: październik-grudzień 2017r.

4. Staże zawodowe – 3-miesięczne, PŁATNE staże zawodowe dla każdej z Uczestniczek projektu.

Termin realizacji: styczeń-maj 2018r.


Każda Uczestniczka Programu otrzyma:

- 997 zł netto x 3 miesiące = 2991 zł netto wynagrodzenie za staż;

- ok. 800 zł netto stypendium szkoleniowego;

- zwrot kosztów dojazdu (udział w warsztatach grupowych, szkoleniach) – najtańszym kosztem transportu;

- refundację kosztów opieki nad osobą zależną podczas uczestnictwa w warsztatach grupowych, szkoleniach i stażach zawodowych.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Program opracowaliśmy specjalnie z myślą o potrzebach KOBIET. Mamy tylko 40 miejsc! 

Przyjmowanie Kart Zgłoszeniowych: do 30.04.2017r

 

Dokumenty do pobrania:

Karta Zgłoszeniowa 

Regulamin projektu 

 

Więcej informacji udziela:

4progress – doradztwo i szkolenia
ul. Legionowa 30 lok. 205
15-281 Białystok
tel.: 85 746 40 50; 502 514 119; 500 276 623; 698 623 456

fax: 85 746 40 50

www.4progress.pl

e-mail: biuro@4progress.pl

Agencja zatrudnienia nr 8924