Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

KRUS: wypadki przy pracy rolniczej

2017-03-13

Środowisko pracy rolnika, w porównaniu z innymi zawodami, jest bardzo specyficzne. Różnorodność prac, które musi wykonywać rolnik sprawia, że jest on narażony na szereg niebezpiecznych, szkodliwych czynników. Również czas pracy jest nienormowany i często przekracza osiem godzin dziennie.

 Do placówek terenowych i oddziału regionalnego KRUS w Białymstoku w 2016 roku zgłoszono 1593 zdarzenia wypadkowe. Od roku 2008 liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się o 891 (35,9%), a osób ubezpieczonych – o 19238 podmiotów (17,3%). W przypadku 1125 zdarzeń przyznano jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej – jest to o 35 mniej niż w 2015 roku.

 

Do wypadków przy pracy rolniczej w województwie podlaskim dochodzi najczęściej w wyniku upadku, co stanowi 36,1% wszystkich zdarzeń. Jest to spowodowane głównie złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, niezachowaniem ostrożności czy też stosowaniem niewłaściwego obuwia. Liczną grupę stanowią również wypadki rolników powstałe w wyniku uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta (24,1%), będące skutkiem nieodpowiedniego postępowania ze zwierzętami, a także niewłaściwej konstrukcji zagród i kojców. Do licznych i szczególnie niebezpiecznych, należą wypadki spowodowane pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń (11%). Ich przyczyną jest najczęściej wykonywanie czynności w strefie zagrożenia, brak osłon na częściach ruchomych oraz oczyszczanie, regulowanie i naprawienie maszyn przy włączonym napędzie. Do pozostałych przyczyn wypadków należą: upadek przedmiotów (6,3%), zetknięcie się z ostrymi narzędziami i innymi ostrymi przedmiotami (4,8%), uderzenia przygniecenia przez materiały i przedmioty transportowane mechaniczne lub ręczne (1,4%), oraz inne zdarzenia (12,8%).

 

Wypadki zgłaszane do KRUS w 2016 roku przez rolników z województwa podlaskiego spowodowane były  najczęściej przez:

- reakcję zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie – 14,8%;
- brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego albo zabrudzonego – 8,2%;
- zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych – 8,0%;
- narowistość, agresję zwierząt – 7,3%;
- niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia – 4,6%;
- niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi, środków i przedmiotów pracy – 4,4%.

 

Rolnicy z województwa podlaskiego w 2016 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wskutek wypadków najczęściej doznawali urazów kończyn górnych (45,1%) i dolnych (39,7%). W 2016 roku, podobnie jak w roku 2015, najczęściej wypadkom ulegały osoby w wieku 40-59 lat (59,7%). Około 74% wszystkich zdarzeń to wypadki z udziałem mężczyzn.

 

W ubiegłym roku najwięcej wypadków przy pracy rolniczej wydarzyło się w soboty (257 tj. 17,5%), a najmniej w niedzielę (130, tj. 8,8%). Podobnie jak w latach poprzednich, zdarzenia miały miejsce najczęściej po południu – miedzy godziną 12.00 a 18.00 (50,4%).

 

Aby zapobiec wypadkom w gospodarstwie rolnym, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpiecznej pracy. Oto najważniejsze z nich:


- przystępując do pracy należy pamiętać o założeniu właściwego ubrania roboczego: ściśle przylegającego do ciała (bez luźnych i zwisających elementów), ale nie krępującego ruchów, oraz wygodnych i nie śliskich butów – najlepiej z podwyższoną cholewką i wzmocnionym podnoskiem;


- na co dzień dbać o ład i porządek w obejściu gospodarstwa: podwórze należy uporządkować, wyrównać i utwardzić. W okresie zimowym ciągi komunikacyjne na bieżąco odśnieżać i posypywać piaskiem. W drzwiach i przejściach budynków gospodarskich nie można umieszczać progów, a na korytarzach i ciągach komunikacyjnych pozostawiać zbędnych przedmiotów i narzędzi, o które łatwo się potknąć;


- kojce i zagrody inwentarskie należy tak konstruować, aby codzienna obsługa odbywała się bez wchodzenia pomiędzy zwierzęta. Nigdy nie należy podchodzić do zwierząt bez uprzedzenia, a podczas pracy trzeba zachowywać się zdecydowanie, ale spokojnie i rozważnie. W żadnym przypadku nie można pozwalać na drażnienie i złe traktowanie zwierząt, by nie odpłaciły się tym samym;


- przed przystąpieniem do pracy należy zawsze sprawdzić stan techniczny maszyn i urządzeń, w tym stan osłon zespołów roboczych. Wszelkie czynności obsługowe (np. oczyszczanie, regulowanie, zakładanie sznurka do prasy) można wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie maszyny i silniku ciągnika oraz zabezpieczeniu przed opadnięciem lub przemieszczeniem się.

 

Urszula Perkowska

Inspektor

OR KRUS w Białymstoku