Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w 2017 r. w województwie podlaskim

2017-03-09

Zgodnie z art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Upraw i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa podlaskiego z Samorządem Województwa Podlaskiego, oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO, Stacja Doświadczalna w Krzyżewie podjęła decyzję o utworzeniu Listy Odmian Zaleconych do uprawy odmian wybranych roślin na obszarze województwa podlaskiego na rok 2017.

Podstawą do ustalenia listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w  województwie podlaskim, uzyskane do sezonu 2015/2016 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:

 

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Żyto ozime

Jęczmień ozimy

1. Artist

1. Borowik

1. Armand

1. Holmes

2. Natula

2. Meloman

2. Domir

2. KWS Meridian

3. RGT Kilimanjaro

3. Panteon *

3. Horyzo

3. Souleyka

 

4. Pigmej

4. Stanko

4. Titus

 

5. Subito

5. SU Performer F!

5. Zenek

 

6. Tomko

6. SU Stakkato F1

 

 

7. Trapero *

 

 

*odmiany wstępnie rekomendowane po 1. roku badań

 

Pszenica jara

Jęczmień jarz

Owies oplewiony

Owies nieoplewiony

1. Goplana

1. Basic

1. Bingo

1. Amant

2. Harenda

2. Ella

2. Harnaś

2. Nagus

3. Łagwa

3. Iron

3. Komfort

3. Siwek

4. Rusałka*

4. KWS Dante

4. Krezus

 

5.Tybalt

5. KWS Irina

 

 

 

6. Soldo

 

 

*odmiany wstępnie rekomendowane po 1. roku badań

 

Pszenżyto jare

Groch siewny

Łubin żółty

Łubin wąskolistny

1. Mazur

1. Auudit

1. Baryt

1. Bolero *

2. Sopot

2. Batuta

2. Bursztyn

2. Graf

 

3. Ezop

3. Perkoz

3. Kalif

 

4. Mecenas

 

4. Koral *

 

5. Mentor

 

5. Kurant

 

6. Starski *

 

6. Neptun

 

7. Tarchalska

 

7. Regent

 

8. Turnia

 

8. Rumba

 

 

 

9. Salsa

 

 

 

10. Tango

 

 

 

11. Wars

*odmiany wstępnie rekomendowane po 1. roku badań

 

Rzepak ozimy

1. Visby

5. Garou

9. Sherpa

2. Bonanza

6. Marathon  

10. SY Kolumb 

3. DK Exquisite  

7. Mercedes  

11. SY Marten 

4 . DK Exstorm  

8. Minerva

 

 

Kukurydza na kiszonkę

Odmiany wczesne

Odmiany średniowczesne

Odmiany późne

1. Ambrosini *

1. Agro Polis *

1. Dublino *

2. Karolino KWS *

2. Arturo *

2. SM Popis *

 

3. Cyrano *

3. Talentro *

 

4. ES Metronom *

4. Walterinio KWS *

 

5. MAS 20S *

 

 

6. SM Finezja *

 

 

7. SM Hubal *

 

 

8. SY Kardona *

 

*odmiany wstępnie rekomendowane po 1. roku badań

 

Kukurydza na ziarno

Odmiany wczesne

Odmiany średniowczesne

1. Kwintus*

1. Acropole *

2. SY Werena *

2. ES Asteroid *

3. LG 30179 *

3. ES Constellation*

 

4. ES Zorion*

 

5. MAS 20P *

 

6. Ricardionio *

 

7. Rivaldinio KWS*

 

8. Sativo*

 

9. SM Jubilat

*odmiany wstępnie rekomendowane po 1. roku badań

 

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach województwa podlaskiego. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

 

 

DYREKTOR

Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Jacek Jasiński