Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Jakość wody w gminie Chroszcz w 2016 roku – komunikat

2017-03-07

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku przekazuje informacje związane z oceną obszarową jakości wody oraz szacowaniem ryzyka konsumentów za rok 2016, dotyczące wodociągów znajdujących się w gminie Choroszcz.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku w 2016 roku dokonał monitoringu kontrolnego i przeglądu jakości wody we wszystkich wodociągach znajdujących się na terenie gminy Choroszcz. Skontrolowane wodociągi to siedem instalacji (Choroszcz, Barszczewo, Rogowo, Złotoria, Bagienki, Białystok, SP Psychiatryczny ZOZ im. Dr. St. Deresza), zaopatrujących w wodę niemal 14 tys. mieszkańców gminy Choroszcz, w tym ok. 1700 pacjentów Szpitala Psychiatrycznego ZOZ im. Dr. St. Deresza w Choroszczy.

 

W wyniku kontroli i nadzoru wewnętrznego w 2016 roku pobrano w sumie 31 próbek wody. W siedmiu przypadkach badana woda nie spełniała określonych wymagań jakościowych, niemniej jednak po przeprowadzeniu działań naprawczych (m.in. napowietrzaniu, płukaniu sieci oraz instalacji wodociągowej, uzdatnianiu wody poprzez m.in. odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, filtrację czy dezynfekcję podchlorynem sodu), na dzień 31.12.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku stwierdził jakość wody w wodociągach choroskich jako przydatną do spożycia.

 

W ostatecznej konkluzji, po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za rok 2016 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Choroszcz w związku z zaopatrzeniem ich w wodę przez wodociągi: Choroszcz, Barszczewo, Rogowo, Złotoria, Bagienki, Białystok, SP Psychiatryczny ZOZ im. Dr. St. Deresza.

 

Ze szczegółową informacją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Białymstoku w zakresie oceny obszarowej jakości wody oraz szacowania ryzyka konsumentów za rok 2016 można zapoznać się TUTAJ.

 

PPIS/UM