Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Oryginalna Kartka Wielkanocna – weź udział w konkursie!

2017-02-28

Świetlica artystyczna przy Szkole Podstawowej w Złotorii wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy ogłasza Gminny konkurs plastyczny na Oryginalną Kartkę Wielkanocną 2017.

Celem konkursu jest:

- rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych dzieci,

- kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych,

- promowanie twórczości własnej dzieci.

 

Organizatorem konkursu jest świetlica artystyczna działająca przy Szkole Podstawowej w Złotorii.

 

Konkurs trwa od 1 marca 2017r. do 27 marca 2017r. Prace w tym terminie należy przesyłać lub dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Złotorii z dopiskiem „Gminny konkurs plastyczny 2017”.

 

Zapraszamy do udziału uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Choroszcz w dwóch kategoriach wiekowych: 1) klasy I-III szkoły podstawowej, 2) klasy IV-VI szkoły podstawowej.

 

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

 

Pamiętaj – praca powinna:

- nawiązywać do tematyki Świąt Wielkanocnych (zachowywać tradycyjne motywy i kolorystykę Świąt);

- być w formacie A5;

- być wykonana dowolną techniką, ale bez użycia materiałów nietrwałych takich jak: kasza, ryż, cukier, itp. oraz z wyłączeniem grafiki komputerowej;

- być zrobiona samodzielnie;

- nie być wcześniej nigdzie prezentowana lub publikowana;

- nie brać udziału w innych konkursach;

- na odwrocie posiadać przyklejoną, kompletną i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami Kartę Informacyjną – karta dostępna jest TUTAJ;

- być opatrzona napisem: „Wesołych Świąt”.

 

Wszyscy laureaci i autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej M-GOPS-u: www.mgops.choroszcz.pl i www.gazeta.choroszcz.pl w terminie do 14 kwietnia 2017 r.

 

Regulamin Konkursu dostępny jest TUTAJ.


Karta Informacyjna dostępna jest TUTAJ.