Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Najlepiej Zachowany Zabytek Drewniany na Podlasiu – konkurs

2017-02-28

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu serdecznie zaprasza do udziału w XIII edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.

Już po raz XIII Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków organizuje konkurs, którego celem jest wyróżnienie mieszkańców szczególnie dbających o drewniane dziedzictwo architektoniczne Podlasia.

 

Dzięki konkursowi oraz podobnym tego typu inicjatywom wzrasta społeczna świadomość tego, że stare drewniane budynki zasługują na troskę i zachowanie ich oryginalności. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza współcześnie, w świecie betonu, szkła i metalu. Wiemy również, że konkurs i szerzona w ten sposób wiedza, wielokrotnie przyczyniły się do uratowania i prawidłowej konserwacji obiektów drewnianych, a co za tym idzie, zachowania charakterystycznych cech zabytkowych obiektów.

 

Coraz większa liczba zgłoszeń, świadczy o tym, że konkurs oraz jego idee są mocno zakorzenione w świadomości właścicieli drewnianych domów, dworów, czworaków, stodół, spichlerzy, maneży, czy ratowanych, często w ostatniej chwili, wiatraków i młynów. 13-letnia wspólna praca w ramach konkursu przyczyniła się do uratowania przed zniszczeniem i zapomnieniem wielu pięknych zabytków architektury. W ciągu 13 edycji konkursu mieszkańcy Podlasia – wyjątkowo zróżnicowanego kulturowo regionu, otworzyli drzwi w ponad 800 budynkach, co pozwoliło na ich sfotografowanie, opisanie i udokumentowanie dla przyszłych pokoleń. Zaznaczyć należy, iż wiele obiektów nieodwracalnie zniknęło z krajobrazu podlaskich wsi i miasteczek, pozostając jedynie w społecznej pamięci i w archiwach. Na szczęście, te zachowane, dzięki świadomości ich właścicieli, nadal chronią w swoich wnętrzach historię wielu pokoleń i mijającego czasu.

 

Architektonicznym dziedzictwem Podlasia są przede wszystkim małe drewniane domy, skrywające się wśród pól i lasów, razem z ich mieszkańcami, którzy poświęcając swój czas, dbają o ich nienaruszony stan. Zachowany, oryginalny wygląd elewacji z drewnianymi oknami, przez które latem cichutko wpada wiatr, a zimą mróz maluje kwiaty z lodowych igiełek oraz wnętrza z piecami zbudowanymi z kafli to główne elementy urokliwości tych obiektów.

 

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w Konkursie i nadsyłanie zgłoszeń do 10 maja 2017r.

 

Wszystkie informacje związane z Konkursem znajdują się w załącznikach:

1. Regulamin konkursu.

2. Oświadczenie o nieodpłatnym wykorzystaniu utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku obiektu zgłoszonego.

3. Druk zgłoszenia.

 

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości na adres: zabytekpodlasia@gmail.com.

 

Dodatkowe informacje i pytania prosimy kierować pod nr. tel. (86) 27 71 328 /30 lub adres e-mail: zabytekpodlasia@gmail.com.