Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Sprzedaż nieruchomości gminnych – przetarg

2017-02-24

Burmistrz Choroszczy ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.11.2016r.

 

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz:

 

- działka o nr geod. 354/49 o pow. 0,1160 ha, cena wywoławcza: 104 400,00 zł (netto).

 

Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo-wschodnim. Od ulicy Piaskowej nieruchomość przecięta jest podziemnymi liniami telekomunikacyjnym. Działka bezpośrednio przylega do pasa drogowego ul. Piaskowej o nawierzchni asfaltowej i ma dostęp do rozprowadzonych wzdłuż tej ulicy sieci wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela, pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nieokreślone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

- działka o nr. geod. 354/48 o pow. 0,0845 ha, cena wywoławcza: 73 589,00 zł (netto).

 

Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo-wschodnim. Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela, pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nieokreślone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

- działka o nr. geod. 354/43 o pow. 0,1115 ha, cena wywoławcza: 100 350,00 zł (netto).

 

Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo-wschodnim. Od ulicy Piaskowej przecięta jest podziemnymi liniami telekomunikacyjnymi. Działka bezpośrednio przylega do pasa drogowego ul. Piaskowej o nawierzchni asfaltowej i ma dostęp do rozprowadzonych wzdłuż tej ulicy sieci wodociągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń, w zależności od potrzeb właściciela, pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nieokreślone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

- działka o nr. geod. 354/42 o pow. 0,0735 ha, cena wywoławcza: 64 010,00 zł (netto).

 

Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany, zachwaszczony i fragmentarycznie porośnięty pojedynczymi, kilkuletnimi sosnami, położony na stoku wyraźnej górki, opadającym w kierunku południowo-wschodnim. Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela, pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), teren drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nieokreślone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie miejscowości Ruszczany, gm. Choroszcz:- działka o nr. geod. 437/5 o pow. 0,1690 ha, cena wywoławcza: 92 450,00 zł (netto).

 

Nieruchomość niezabudowana. Grunt niezagospodarowany. Nieruchomość położona  na skraju skupiska zabudowy siedliskowej wsi Ruszczany, pomiędzy zabudową gospodarczą na północy a drogą Choroszcz-Pańki o nawierzchni asfaltowej na południu. Wzdłuż wspomnianej wyżej drogi są rozprowadzone sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna i telekomunikacyjna. Działka ma kształt wydłużony, zbliżony do trapezu, szerokość ok. 15 metrów, jest położona na terenie płaskim i jest porośnięta różnowiekowym i różnogatunkowym drzewostanem liściastym oraz krzakami.

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i  projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.

 

 

- działka o nr. geod. 452/7 o pow. 0,1448 ha, wraz z udziałem 1/3 w działce 452/8 o pow. 0,0383 ha,  cena wywoławcza: 84 482,00 zł (netto).

 

Nieruchomość niezabudowana, grunt niezagospodarowany.

 

Działka o nr. geod. 452/7 na kształt zwarty, zbliżony do trapezu, porośnięta trawą, płaski grunt o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym, położonym w niewielkim obniżeniu terenu względem przyległej drogi. Działka o kształcie zwartym zbliżonym do trapezu przylega do pozbawionej uzbrojenia drogi o nawierzchni asfaltowej.

 

Działka o nr. geod. 452/8 jest porośnięta trawą, płaski grunt o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym, położonym w niewielkim obniżeniu terenu względem przyległej drogi. Działka wydzielona pod drogę dojazdową, ma kształt wąski, wydłużony, przylega do pozbawionej uzbrojenia drogi o nawierzchni asfaltowej.

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i  projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe, nieokreślone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.

 

 

- działka o nr. geod. 452/6 o pow. 0,1263 ha, wraz z udziałem 1/3 w działce 452/8 o pow. 0,0383 ha,  cena wywoławcza: 74 362,00 zł (netto).

 

Nieruchomość niezabudowana, grunt niezagospodarowany.

 

Działka o nr. geod. 452/6 ma kształt foremny zbliżony do prostokąta, jest porośnięta trawą, płaski grunt o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym, położona w niewielkim obniżeniu terenu względem przyległej drogi. Działka nie ma bezpośredniego dostępu ani do urządzonej drogi, ani do uzbrojenia.

 

Działka o nr. geod. 452/8 jest porośnięta trawą, płaski grunt o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym, położonym w niewielkim obniżeniu terenu względem przyległej drogi. Działka wydzielona pod drogę dojazdową, ma kształt wąski, wydłużony, przylega do pozbawionej uzbrojenia drogi o nawierzchni asfaltowej.

 

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Bagienna Dolina Narwi” (kod obszaru PLB 200001), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów  specjalnej ochrony ptaków z dnia 12 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.).

 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i  projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe, nieokreślone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.

 

 

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie miejscowości Klepacze, gm. Choroszcz:


 

- działka o nr. geod. 505/8 o pow. 0,1190 ha, cena wywoławcza: 147 679,00 zł (netto).

 

Nieruchomość niezabudowana, mająca kształt zwarty, zbliżony do trapezu, zachwaszczona. Działka przylega do drogi Klepacze-Niewodnica Kościelna o nawierzchni asfaltowej i ma dostęp do sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej sanitarnej i telekomunikacyjnej. Grunt niezagospodarowany, niewyrównany, stanowi wyrobisko po byłej kopalni piasku, zasypane ziemią. W przypadku posadowienia obiektu budowlanego, należy wykonać badania geologiczne.

 

Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tj. do zabudowy budynkami wolnostojącymi albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, parterowe lub jednopiętrowe.

 

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 28.03.2017roku  o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

 

Wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 23.03.2017r. na konto Urzędu Miejskiego nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595.


Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 710 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu.

 

Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Cena za zbycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

 

Niestawienie się bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszt umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (pokój nr 8 i 9, tel. 85 713 22 13, 713 22 05).

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490).

 

Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej.