Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Myślisz o biznesie poza rolnictwem? ARiMR zaprasza na szkolenie

2017-02-25

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku zaprasza na szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Działanie odbywa się w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020.

 

Data: 28 lutego 2017 r.

 

Miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26B, SALA SZKOLEŃ.

 

Godzina rozpoczęcia: 10.00.

 

Program szkolenia:


9.45-10.00 Rejestracja uczestników szkolenia
10.00-13.00 Omówienie bloków tematycznych

 

1. Podstawy prawne ubiegania się o pomoc.

 

2. Zasady ubiegania się o pomoc:

- definicja beneficjenta,

- zakres i wysokość wsparcia,

- koszty kwalifikowalne.

 

3. Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej:
- wniosek o przyznanie pomocy,
- załączniki do wniosku o przyznanie pomocy wraz z ich omówieniem,
- wnioski o płatność wraz z załącznikami.

 

4. Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o przyznanie pomocy oraz podstaw prawnych do odmowy przyznania pomocy.

 

5. Najczęściej popełniane błędy na etapie ubiegania się o pomoc na podstawie działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020:
- ubieganie się o pomoc przez podmioty nieuprawnione, niespełniające kryteriów,
- realizacja operacji w sposób niezgodny z warunkami otrzymania pomocy.

 

6. Nowe konkursy w 2017r. w ramach PROW 2014-2020.