Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Senior – Bezpieczny i Aktywny

2017-02-21

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od stycznia 2017 roku uruchomiło kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Jej celem jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

Kampania składa się z dwóch filarów: 

 

I.     Bezpieczeństwo

Zagwarantowanie bezpieczeństwa seniorom jest podstawowym elementem polityki społecznej wobec osób starszych, bez którego niemożliwe będzie osiągnięcie jej pozostałych celów. Celami kampanii w tym obszarze jest wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym idzie – ograniczenie liczby nadużyć popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

 

II. Aktywność

Prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia oraz wydłużenie samodzielności osób starszych. Celem kampanii w obszarze szeroko rozumianej aktywności (społecznej, sportowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej) jest podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości seniorów, na temat znaczenia uczestnictwa osób starych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

 

Cała kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior” chce uwrażliwić społeczeństwo na kwestie związane z osobami starszymi, co z kolei pozwoli na wzmocnienie tradycyjnego, społecznie i kulturowo uwarunkowanego, opartego na rodzinnych wartościach obrazu osób starszych w społeczeństwie, zgodnie ze słowami Papieża-Polaka:

 „Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość”.

św. Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu informacyjnego kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”, a także do zapoznania się innymi materiałami promującymi kampanię.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa: www.mpips.gov.pl – zakładka: „Bezpieczny i Aktywny Senior” oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl (informacje Wydziału Polityki Społecznej).