Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

KAS – Krajowa Administracja Skarbowa rusza już 1 marca

2017-02-14

Ministerstwo Finansów informuje, iż 1 marca br. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). KAS połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową.

Powyższa zmiana niesie za sobą szereg nowości dla wszystkich, zarówno dla obywateli, jak i dla urzędników. Likwidowane są Izby Celne i Urzędy Celne, powstaną nowe Urzędy Celno-Skarbowe, pojawi się nowa procedura kontroli, tj. kontrola celno-skarbowa. Nastąpi także zmiana organu, m.in. w zakresie akcyzy, podatku od gier czy wydawania niektórych pozwoleń. Ponadto, powstanie Krajowa Informacja Skarbowa, która zarówno obywatelom, jak i urzędnikom wykonującym zadania związane z rozliczeni podatków, będzie służyła pomocą w tym zakresie. Celem tych zmian jest umożliwienie lepszego wykorzystania zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych dotychczasowych osobnych instytucji.

 

Za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS będzie odpowiedzialny Minister właściwy ds. finansów publicznych. Połączoną administracją kierował będzie szef KAS.

 

KAS a Konstytucja Biznesu

Wszystkie urzędy podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców mają respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu, a są to m.in. takie normy, jak:

- co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,

- domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,

- udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,

- proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),

- uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),

- szybkość działania.


Najważniejsze zadania KAS

Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa to większy nacisk m.in. na:

- obsługę dużych podatników

W centrali KAS powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. Będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.

- jednolitą informację podatkową i celną

Powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30.

- zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT)

Nowe piony na poziomie centrali KAS oraz w jednostkach terenowych. Piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

 

W województwie podlaskim koordynacją utworzenia i organizacji Krajowej Administracji Skarbowej zajmuje się Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

 

Więcej informacji na temat KAS można uzyskać pod adresem: www.mf.gov.pl, zaś od 1 marca 2017 roku na: www.kas.gov.pl.

MF/UM