Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni – konkurs plastyczny

2017-02-07

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłasza XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie Państwowej Straży Pożarnej jako profesjonalnej, doskonale przygotowanej do pełnienia swoich zadań formacji. Poprzez sztukę i zwrócenie uwagi na ważne zjawiska i sytuacje zdarzające się w codziennym życiu, organizatorzy konkursu chcą uwrażliwić odbiorców i twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Konkurs będzie więc promować wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia związane ze służbą drugiemu człowiekowi, realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem konkursu jest także ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

 

Warto jednak zwrócić uwagę, iż Regulamin Konkursu:

- wprowadza ograniczenie wiekowe dla uczestników – 18 lat;

- umożliwia wykonanie tylko jednej pracy konkursowej, zrealizowanej samodzielnie;

- nie przewiduje prac zespołowych;

- nie przewiduje etapu gminnego, dlatego też prace powinny być dostarczone bezpośrednio do powiatu lub miasta na prawach powiatu;

- eliminuje prace wykonane na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) oraz plasteliny;

- dopuszcza prace konkursowe tylko w formacie – A4 i A3;

- wyklucza przesyłanie prac z pominięciem właściwego szczebla, po wyznaczonym terminie lub bez właściwego opisu pracy zgodnie z Regulaminem. Prace nie spełniające tych wymogów nie będą brane pod uwagę i nie będą odsyłane.

 

Prace konkursowe powinny być dostarczone odpowiednio:

- ze szkół – bezpośrednio do właściwego starostwa powiatowego, miasta na prawach powiatu (bez ograniczeń) – w terminie do 31 marca 2017r. (prace należy uporządkować według poszczególnych kategorii);

- z powiatu, miast na prawach powiatu – do Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – WBiZK PUW (do pięciu prac w każdej z czterech grup) – w terminie do 10 maja 2017r. (wraz z protokółem powiatowej komisji konkursowej)

* wysłane na adres:

Wydział Bepzieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

ul. A. Mickiewicza 3

15-213 Białystok

z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”

 

* lub dostarczone osobiście do Biura Obsługi Klientów PUW w Białymstoku.

 

Ważne: Nie przewiduje się podsumowania konkursu na etapie powiatowym i wojewódzkim.

 

Lista laureatów ukaże się w czerwcu 2017 r. na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w placówkach oświatowych podczas inauguracji nowego roku szkolnego we wrześniu 2017 r.

 

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela koordynator konkursu WBiZK PUW – p. Andrzej Poniatowicz, tel. : 85 743 92 96, e-mail: aponiatowicz@bialystok.uw.gov.pl.

 

Aby prawidłowo przystąpić do konkursu, organizatorzy proszą o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i wymaganymi doń Załącznikami.