Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Zjadliwy wirus grypy ptaków – apel do hodowców drobiu

2016-12-28

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii informują o obecności wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Wirus nie jest groźny dla ludzi, ale jest wyjątkowo szkodliwy dla gospodarki oraz niebezpieczny dla gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety, przyczyną bywa też człowiek, dlatego MRiRW oraz GLW przypominają o podstawowych zasadach postępowania.

 

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, to znaczy:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których utrzymywany jest drób;

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach, bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji, na hodowców będą nakładane kary administracyjne.