Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

ARiMR: program odtworzenia produkcji rolnej

2016-12-20

Informujemy, że rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenia zniszczonych składników gospodarstwa.

Agencja uruchamia wsparcie na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcia inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W nioski o taka pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 roku do 25 stycznia 2017 roku w oddziałach regionalnych ARiMR. Można wysyłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego, bądź złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

 

Przyznane wsparcie uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej jedną z wymienionych klęsk: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsuniecie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

 

Dlatego bardzo istotne jest, aby ci rolnicy, w gospodarstwach których wystąpiły szkody w 2015 roku, złożyli wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 roku. Dotyczy to również tych producentów rolnych, którzy będą chcieli wykazywać we wnioskach straty powstałe zarówno w 2015 roku, jak i w 2016 roku. Oni również powinni złożyć wnioski o przyznanie pomocy do końca 2016 roku. Jeżeli natomiast wniosek będzie dotyczył  wyłącznie strat powstałych w 2016 roku, będzie mógł być złożony w tym roku, bądź w 2017 roku, oczywiście w wyznaczonym przez ARiMR terminie.