Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

ASF: nowa decyzja wykonawcza UE

2016-12-20

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, iż w dniu 9 grudnia 2016 roku w Dz. U. L 334 opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2218 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkach, zgodnie z którą gmina Choroszcz znalazła się na obszarze objętym ograniczeniami.

W związku z powyższym na każde przemieszczenia świń z tego obszaru, na ten obszar lub w obrębie tego obszaru (do rzeźni, do innego stada) wymagane jest uzyskanie pozwolenia od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina również o obowiązku osiadania świadectwa zdrowia dla każdego przemieszczenia świń, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

 

Treść Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/2218.

 

Mapa ukazująca obszary objęte ochroną przed ASF.