Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Bezpłatne kursy zawodowe

2016-12-06

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców FALCAR zapraszają do udziału w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego”.

Do projektu zapraszamy osoby:

- które ukończyły 18 lat
- zamieszkują na terenie m. Białystok, powiatu białostockiego oraz powiatu bielskiego,

 

oraz spełniają m.in. jedno z poniższych warunków:

 

- są bezrobotne (zakwalifikowane do III profil pomocy)
- są nieaktywne zawodowo i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub korzystają z PO PŻ lub posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (przynajmniej jedno z wymienionych).

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy:

- przedstawiciel handlowy + kurs prawa jazdy kat. B – 30 miejsc
- pracownik biurowy + kurs prawa jazdy kat. B – 10 miejsc
- kucharz – 10 miejsc
- operator koparko- ładowarki – 5 miejsc
- operator obrabiarek CNC – 5 miejsc
- kurs prawa jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C – 15 miejsc
- glazurnik – 15 miejsc
- stolarz – 5 miejsc
- spawacz MIG/MAG – 5 miejsc
- oraz inne w zależności od zapotrzebowania uczestników i pracodawców

 

a także:  wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego, coaching, warsztaty rozwoju społeczno- osobistego oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 

Każdy z uczestników projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe.


Zapewniamy możliwość odbycia płatnego 3-miesięcznego stażu oraz późniejszego zatrudnienia*

 

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym do  31 października 2017r.

 

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w terminach:

I nabór XI 2016 – I 2017     II nabór IX – X 2017

Liczba miejsc ograniczona!

 

Więcej informacji na stronie:

www.polskiestowarzyszenie.pl w zakładce „PROJEKTY”

 

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć na adres:

ul. Studzienna 2 15-771 Białystok

tTel. 85 652 61 07 kom. 790 140 822

e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl

 

*możliwość odbycia stażu dla 60% uczestników projektu