Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Rekrutacja do żłobka w Choroszczy

2016-11-29

Dyrektor Żłobka Samorządowego Nr 1 w Choroszczy, mieszczącego się przy ul. Powstania Styczniowego 1 (budynek Szkoły Podstawowej w Choroszczy), ogłasza rekrutację Dzieci do placówki.

Rekrutacja, według Regulaminu placówki (z którym można zapoznać się TUTAJ), przebiega w sposób ciągły, w zależności od liczby wolnych miejsc w placówce. Żłobek Samorządowy w nr 1 w Choroszczy jest przygotowany na przyjęcie 15 Dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

 

O przyjęciu Dziecka do Żłobka, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń dokonuje się na podstawie wypełnionych dokumentów stanowiących części Karty Zapisu Dziecka do Żłobka. Dokumenty te można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy w godzinach pracy Urzędu (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 14, pon.: 7.30-18.00, wt.-pt.: 7.30-15.30). Dokumenty te udostępniamy również w wersji elektronicznej – można je pobrać TUTAJ.

 

Wypełnioną Kartę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w zapieczętowanej kopercie. Koperta powinna być oznaczona napisem „Karta Zgłoszenia Dziecka do Żłobka” i zawierać kontaktowe dane adresowe wraz z numerem telefonu.

 

Pobyt Dziecka w Żłobku Samorządowym nr 1 w Choroszczy jest odpłatny i wynosi 500 zł miesięcznie za 10 godzin pobytu w placówce, każda następna godzina to dodatkowe 20 zł; dzienna stawka żywieniowa to 10 zł. TUTAJ można zapoznać się z wysokością opłat ustalonych przez Radę Miejską w Choroszczy.

 

Po zakwalifikowania Dziecka do Żłobka, z Rodzicami/Opiekunami prawnymi podpisuje się odrębną Umowę (Umowa dostępna jest TUTAJ).

 

Szczegółowe informacje na temat edukacji Dzieci w Żłobku Samorządowym nr 1 w Choroszczy można uzyskać u Dyrektor Żłobka – Pani Iwony Bystrowskiej, kontaktując się drogą e-mailową: zlobek@choroszcz.pl, jak również pod nrem tel.: 85 713 22 00.

 

Serdecznie zapraszamy.