Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Zmarł Albin Waczyński

2006-11-22

9 lutego 2003 roku zmarł dr Albin Waczyński. Pożegnaliśmy go pogrążeni w smutku na cmentarzu parafialnym w rodzinnej Choroszczy, mieście któremu poświęcił tak wiele miłości i troski.

W Choroszczy po raz ostatni publicznie wystąpił na promocji wydanego staraniem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury zbioru akwarel zatytułowanego "Choroszcz w akwareli". Promocja wydawnictwa miała miejsce 22 listopada 2002 roku w Muzeum Wnętrz Pałacowych. W roku 2001 ukazały się jego akwarele wydane w formie zbioru kart pocztowych.

Artysta wiele starania poświecił swojemu rodzinnemu miastu. Jego ostatnia praca poświęcona Choroszczy jest kompilacją tego, co w architekturze naszego miasta najpiękniejsze. Przyglądając się akwareli dostrzegamy zarysy budowli, których na próżno szukać pośród dzisiejszych zabudowań. Ewangelicka "kircha", widniejąca w centralnej części pracy stanowi oś wokół której usytuowane są kościół, cerkiew, pałac Branickich i wiele budowli tak charakterystycznych dla miasta. Całość tworzy przepiękną wizje miasta harmonijnego, istniejącego jedynie w umyśle artysty-architekta. Zespolenie tak wielu elementów z różnych okresów i epok, tworzy obraz iście bajkowy, w swoim wyrazie nawiązujący do mitycznych miast rodem z krainy tysiąca i jednej nocy. Ostatnia praca Albina Waczyńskiego ukazała się drukiem, opublikowana w formie barwnego kalendarza ściennego "Choroszcz 2003" wydanego z okazji 10-lecia Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy.

Waczyński doskonale rozumiał, iż poprzez sztukę dokonuje się swoista metamorfoza mentalna odbiorców jego twórczości, a przede wszystkim tych, którzy na hasło "Choroszcz" reagowali niepozbawionym nuty ironii uśmiechem.

Dzisiaj, pochylając się nad jego dorobkiem i osobowością, dostrzegamy, że to czego dokonał stanowi niezwykle istotny element naszej rzeczywistości, rzeczywistości w której Albin Waczyński nie będzie już uczestniczył. Pozostanie w niej jednak poprzez swoje dokonania i to wszystko, czemu poświęcił swoje życie.

Albin Waczyński urodził się 01.06.1929 roku w Choroszczy. Na stałe mieszkał w Białymstoku. Lekarz psychiatra, absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej, uzyskując tytuł "Specjalisty Budowy Zakładów Służby Zdrowia". Członek - założyciel Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy (1976), od roku 1980 Prezes i członek honorowy Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

Był człowiekiem żyjącym pełnią artystycznego życia. Zajmował się nauczaniem rysunku w Liceum Pedagogicznym w Białymstoku, nieobcy był mu taniec. Otarł się też o sport. Jego dyscyplina to rzut oszczepem.

Za swój dorobek artystyczny i działalność na rzecz kultury został nagrodzony nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w 1972 roku. Odznaczony w roku 1973 złotą odznaką "Zasłużony Białostocczyźnie", zdobywał liczne nagrody na wystawach zbiorowych, plenerach malarskich oraz wyróżnienia w konkursach. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w kraju i za granicą. Oglądano je w Bułgarii, Rumunii, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech. Albin Waczyński jest laureatem statuetki "Światowida" w kategorii artystycznej, przyznawanej przez kapitułę za wybitne osiągnięcia dla miasta Choroszczy.

Dominującym tematem prac artysty była architektura podlaskich miast i miasteczek. Wiele ze swoich obrazów częstokroć przeznaczał na cele charytatywne. Obdarowywał nimi domy dziecka, szpitale. Wielokrotnie akwarele Waczyńskiego pojawiały się na licytacjach i aukcjach, z których dochód przeznaczano na cele szlachetne.

Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy składają wyrazy szczerego współczucia żonie i rodzinie zmarłego doktora Albina Waczyńskiego. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Tomasz Szlagowski