Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Informacja o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzania lasu obrębu ewidencyjnego wsi Rogowo i Majątek Rogowo

2016-10-10

Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu w obrębie ewidencyjnym wsi Rogowo i Majątek Rogowo. Dokumentacja będzie dostępna przez okres 60 dni, tj. od 17 października do dnia 15 grudnia 2016 roku.

Z  A W I A D O M I E N I E

 

W związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Białymstoku Nr RŚ.6162.1.2016 z dnia 08.09.2016 r., na podstawie art. 21 ust.4 i 5 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz.2100 ze zm.), zawiadamia się, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 9, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. poniedziałek od godz. 7.30 do 18.00, wtorek-piątek od godz. 7.30 do 15.30, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzania lasu obrębu ewidencyjnego wsi Rogowo i Majątek Rogowo.

 

Projekt zostanie wyłożony na okres 60 dni tj. od dnia 17 października 2016 roku do dnia 15 grudnia 2016 roku włącznie.

 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać do Starosty zastrzeżenia i wnioski dotyczące planu. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

 

Uproszczony plan urządzania lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.