Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

ASF w gminie Choroszcz

2016-09-14

W związku z dużą ilością informacji dotyczących zagrożenia ASF publikujemy kategorię, która zbiera w jednym miejscu wszystkie te publikacje.

Poniżej znajdziecie Państwo tytuły informacji i ogłoszeń na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gmini Choroszcz, jakie pojawiły się na naszej stronie internetowej. Są to ogłoszenia, komunikaty, apele i inne dokumenty publikowane przez Urząd Miejski w Choroszczy, Głównego Lekarza Weterynarii, Podlaski Urząd Wojewódzki oraz inne. Tytuły ułożone są chronologicznie. Kliknięcie w pojedynczy tytuł, przeniesie nas do konkretnej publikacji.

 

*

ASF: nowa decyzja wykonawcza UE

20.12.2016


Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, iż w dniu 9 grudnia 2016 roku w Dz. U. L 334 opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2218 z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkach, zgodnie z którą gmina Choroszcz znalazła się na obszarze objętym ograniczeniami.


W związku z powyższym na każde przemieszczenia świń z tego obszaru, na ten obszar lub w obrębie tego obszaru (do rzeźni, do innego stada) wymagane jest uzyskanie pozwolenia od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina również o obowiązku osiadania świadectwa zdrowia dla każdego przemieszczenia świń, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

 

Treść Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/2218.

 

Mapa ukazująca obszary objęte ochroną przed ASF.

 

*

ASF: rozporządzenie Wojewody Podlaskiego znosi strefy zagrożenia i zapowietrzenia

2016-10-17

 

Informujemy, iż w dn. 14 października 2016 r. Wojewoda Podlaski wydał rozporządzenie uchylające uprzednie rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie niektórych powiatów województwa podlaskiego.

 

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się TUTAJ.


*


Prezentacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na temat ASF

2016-10-07


*

ASF – pismo Głównego Lekarza Weterynarii

2016-09-16

 

W związku z wykryciem wirusa ASF w gminie Choroszcz, poniżej publikujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zasad postępowania z padłą trzodą chlewną.

 

W załączeniu PISMO.

 

*

ASF – spotkanie w Choroszczy

2016-09-08

 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF na terenie województwa podlaskiego, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku organizuje spotkanie informacyjne.

 

*

ASF – PUW powołał specjalny zespół i uruchomił infolinię

2016-08-30

 

Na początku bieżącego tygodnia przy Wojewodzie Podlaskim został powołany specjalny zespół, który ma monitorować i analizować sytuację związaną z Afrykańskim Pomorem Świń. Uruchomiono też specjalną infolinię, dzięki której bezpośrednio będzie można pozyskać lub przekazać informacje dotyczące zasad postępowania w sytuacji występowania ASF.

 

*

ASF – wyznaczone obszary zapowietrzenia i zagrożenia

2016-08-29

 

Informujemy, iż w ostatnich dniach pojawiło się nowe rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dn. 26.08.2016r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenach powiatów: białostockiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

 

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się TUTAJ.

 

*

ASF – zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa

2016-08-24

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 18 sierpnia 2016 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dn. 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

 

Z treścią rozporządzenia MRiRW można zapoznać się TUTAJ.

 

*

ASF – spotkanie rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2016-08-24

 

Wojewoda Podlaski informuje, że w dn. 26.08.2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbędzie się spotkanie rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofem Jurgielem.

 

*

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

2016-08-23

 

Główny Lekarz Weterynarii, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w regionie oraz w całej Polsce, co w ostatnim czasie zostało spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka, zwraca się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie nabywania świń oraz przestrzegali zasad bioasekuracji.

 

Ze szczegółową treścią apelu można zapoznać się TUTAJ.

 

*

ASF – zmiany w rozporządzeniu Wojewody Podlaskiego

2016-08-22

 

W dniu 16 sierpnia 2016r. Wojewoda Podlaski rozporządzeniem nr 8/2016 zmienił treść rozporządzenia nr 3/2016 z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i wysokomazowieckiego(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3282 i 3289) w §2 uchylając punkt 7.

 

Treść rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

 

*

Zgłoś weterynarzowi fakt zakupu trzody chlewnej

2016-08-17

 

W związku z coraz szerszym rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), Główny Lekarz Weterynarii zwraca się z apelem do wszystkich osób, które przez ostatni miesiąc, czyli od 11 lipca do 12 sierpnia 2016 r. zakupiły nieoznakowane świnie czy prosięta na targowisku w gminie Sokoły lub też w innym miejscu.

 

Podajemy dane teleadresowe do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białystoku:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok

centr. tel/fax 85 651 67 46, 85 652 26 35

e-mail: bialystok.miw@wetgiw.gov.pl

 

Oryginalny tekst apelu Głównego Lekarza Weterynarii publikujemy TUTAJ.

 

*

ASF w gminie Choroszcz – konsekwencje dla ludzi

2016-08-11

 

W związku z wyznaczeniem przez Główny Inspektorat Weterynarii siódmego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce – na terenie gminy Choroszcz, wokół ogniska choroby zostały wyznaczone obszary zapowietrzenia i zagrożenia.

 

Dostępne TUTAJ.

 

*

Kontrole gospodarstw w związku z ASF w gminie Choroszcz

2016-08-11

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje, że w związku z wykryciem w gminie Choroszcz afrykańskiego pomoru świń (ASF), na terenie gminy zostały wyznaczone obszary zapowietrzenia i zagrożenia, a znajdujące się tam gospodarstwa w najbliższych dniach mogą być poddane kontroli przez tę instytucję.

 

*

ASF w gminie Choroszcz – wyznaczone obszary zapowietrzenia i zagrożenia

2016-08-11

 

Wojewoda Podlaski, w związku z wykryciem w gminie Choroszcz afrykańskiego pomoru świń (ASF), na terenie gminy wyznaczył konkretne obszary zapowietrzenia i zagrożenia (Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 3/2016).

 

*

Ognisko ASF w gminie Choroszcz

2016-08-10

 

We wtorek 9 sierpnia na terenie gminy Choroszcz wykryto ognisko wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u trzody chlewnej w gospodarstwie w miejscowości Izbiszcze.