Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Stypendia socjalne - szkolne

2016-08-31

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2016/2017 będą dostępne do pobrania w Zespole Obsługi Szkół w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 29 od dnia 1 września 2016r.

Do podstawowych warunków ubiegania się o przyznanie stypendium należą m.in.:

- zameldowanie na terenie gminy Choroszcz,
- dochód netto na osobę w rodzinie nieprzekraczający 514 zł (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).

 

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.


Wnioski można składać na dzieci uczące się w szkole podstawowej (od klasy pierwszej), gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych (technikach, liceach, szkołach zawodowych) i policealnych. Stypendium nie przysługuje na dzieci uczęszczające do zerówki (sześciolatki i młodsze).WAŻNE! Dopuszcza się realizację faktur z miesiąca sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny.

 

Termin składania wniosków – 15 września 2016 r.

 

Wnioski w wersji elektronicznej można pobrać TUTAJ (aktywny od 1 września).