Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – wyniki etapu wojewódzkiego

2016-08-18

17 sierpnia 2016 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Nagrodzono laureatów.

Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji 8 gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim, Wojewódzka Komisja Konkursowa uznała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2016 r. jest gospodarstwo Państwa Jolanty i Jana Monachów z Kobylanki, gm. Michałowo (pow. gospodarstwa 60 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

 

II miejsce zajęli: Dorota i Mirosław Czarnieccy z miejscowości Żłobin, gm. Krasnopol (pow. gospodarstwa 25,95 ha, profil produkcji – hodowla bydła mlecznego).

 

III miejsce zajęli: Anna i Krzysztof Kuniccy z miejscowości Krasowo Wielkie, gm. Nowe Piekuty (pow. gospodarstwa 32,00 ha., profil produkcji – hodowla bydła mlecznego.

 

Ponadto Komisja przyznała 5 wyróżnień specjalnych:

- Państwu Iwonie i Mariuszowi Pieńczykowskim z miejscowości Bukowo, gm. Rajgród – za poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

- Państwu Jolancie i Andrzejowi Dziekońskim z miejscowości Dziękonie, gm. Mońki – za estetyczne i bezpieczne urządzenie obejścia gospodarstwa rolnego.

- Państwu Izabeli i Markowi Sakowskim z miejscowości Spiczki, gm. Orla – za optymalne i bezpieczne zorganizowanie zaplecza technicznego.

- Państwu Annie i Wojciechowi Lutostańskim z miejscowości Lutostań, gm. Łomża – za wprowadzanie własnych rozwiązań technicznych poprawiających ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

- Państwu Marzenie i Piotrowi Żywalewskim z miejscowości Lipowo, gm. Sztabin – za zastosowanie rozwiązań technicznych poprawiających ergonomię pracy.

 

Zwycięskie gospodarstwo z terenu województwa podlaskiego zostało zakwalifikowane do etapu centralnego. Nagrodą główną w konkursie jest ufundowany przez Prezesa KRUS ciągnik rolniczy.

 

Celem konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego od 2003 roku jest niezmiennie promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Patronat honorowy nad jego IV edycją sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W 2016 roku do konkursu zgłosiło się 46 gospodarstw, które oceniano pod względem: elementów wpływających na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: ładu i porządku w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, w zakresie stanu budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stanu schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia, stanu technicznego pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunków obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowania, stanu i jakości środków ochrony osobistej. Brano również pod uwagę elementy dodatkowe, tj. wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa.

 

Organizatorami etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” byli:

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku,

- Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,

- Podlaski Urząd Wojewódzki,

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

- Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

- Podlaska Izba Rolnicza,

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

 

OR KRUS w Białymstoku/UM