Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

ASF w gminie Choroszcz – konsekwencje dla ludzi

2016-08-11

W związku z wyznaczeniem przez Główny Inspektorat Weterynarii siódmego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce – na terenie gminy Choroszcz, wokół ogniska choroby zostały wyznaczone obszary zapowietrzenia i zagrożenia.

Obszar zapowietrzenia stanowi pole w odległości ok. 3 km, zaś obszar zagrożenia – w odległości ok. 10 km od ogniska ASF. W odniesieniu do gminy Choroszcz, szczegółowe granice tych obszarów wyznacza Rozporządzenie nr 3/2016 Wojewody Podlaskiego z dn. 10.08.2016r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 10.08.2016, poz. 3282); jest ono także dostępne TUTAJ.

 

Wraz z wyznaczeniem obszarów zapowietrzenia i zagrożenia, mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające na tych terenach obowiązują określone zakazy i nakazy.

 

W odległości ok. 3 km od ogniska ASF – na obszarze zapowietrzenia NIE MOŻNA:

- wywozić z gospodarstw świń oraz ich materiału biologicznego,

- przywozić do gospodarstw lub wywozić z nich zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku,

- transportować świń po drogach publicznych lub prywatnych (z wyłączeniem dróg w gospodarstwie),

- organizować polowań zbiorowych i odłowów zwierząt,

- wywozić i rozrzucać ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku;

- organizować widowisk, zgromadzeń i pochodów.

 

Na obszarze zapowietrzenia NAKAZUJE SIĘ:

- oczyszczać, odkażać, a jeśli to konieczne, także dokonywać dezynsekcji środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą powodować szerzenie się choroby;

- przestrzegać zasad higieny niezbędnych dla ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażania rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

- niezwłocznie powiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

-  umieścić maty dezynfekcyjne przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, oraz dbać o to, aby maty były stale wilgotne; dodatkowo przed obiektami umieścić naczynia ze środkiem do dezynfekcji rąk.

 

W odległości ok. 10 km od ogniska choroby – na obszarze zagrożenia NIE MOŻNA:

- wywozić z gospodarstw świń oraz ich materiału biologicznego bez zgody powiatowego lekarza weterynarii,

- transportować świń po drogach publicznych lub prywatnych (z wyłączeniem dróg w gospodarstwie),

- organizować polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

 

Na obszarze zagrożenia NAKAZUJE SIĘ:

- oczyszczanie, odkażanie, a jeśli to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą powodować szerzenie się choroby;

- przestrzegać zasad higieny niezbędnych dla ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażania rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

- niezwłoczne powiadamianie powiatowych lekarzy weterynarii o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

 

Jeszcze raz przypominamy: wymienione powyżej obostrzenia, związane wykryciem ogniska ASF, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na wskazanych obszarach.

 

O dalszych konsekwencjach związanych z wykryciem ASF w gminie Choroszcz będziemy na bieżąco informować.

 

PUW/UM