Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Bioasekuracja – propozycja nowego terminu

2016-07-27

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że prowadzone są prace mające na celu zmianę terminu przewidzianego dla posiadaczy utrzymujących świnie w gospodarstwach objętych programem bioasekuracji.

Zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018 (Dz. U. 2015 poz. 517).

 

Przygotowywana zmiana terminu ma na celu umożliwienie:

 

1) dostosowania gospodarstw do wymagań dotyczących bioasekuracji;

 

2) złożenie do powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań dotyczących bioasekuracji.

 

Planuje się, że nowy termin upłynie 10 sierpnia 2016 r. Zgodnie z obecnym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3 kwietnia 2015 r. termin upłynął 10 lipca 2016 r.

 

Oświadczenia o niespełnieniu wymagań dotyczących bioasekuracji złożone od 11 lipca br. do dnia wejścia w życie nowego terminu będą uznane za złożone w terminie. 

 

W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Hajnówka, w najbliższym czasie konieczna będzie zmiana obszarów wyznaczanych w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Zaostrzeniu ulegną na nich warunki na jakich możliwe będzie przemieszczanie świń.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące poziomów restrykcji, można znaleźć na: www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Bioasekuracja-propozycja-nowego-terminu

MRiRW/UM