Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nowa droga w Złotorii Podlesiu

2016-07-01

Dość nietypowo, ale równocześnie niezwykle serdecznie, ponieważ wspólnie z mieszkańcami – tymi starszymi oraz młodszymi pokoleniami wsi Złotoria Podlesie włodarze gminy Choroszcz we wtorek 28 czerwca dokonali otwarcia zmodernizowanej drogi przebiegającej przez miejscowość. Po przecięciu wstęgi, każdy swój fragment biało-czerwonej szarfy mógł wziąć na pamiątkę.

W wydarzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, radny miejski Ireneusz Jabłoński, sołtys wsi Marcin Pogorzelski, a także przedstawiciel wykonawcy robót – B.K. TRAS s.j., Piotr Borsukiewicz.

 

Odcinek drogi przebiegający przez wieś to może – obiektywnie – niewiele, jednak dla mieszkańców jest bardzo ważny, ponieważ ułatwia im codzinne funkcjonowanie. Tym bardziej, że inwestycja powstała z ich inicjatywy, przeznaczając na nią środki z fuduszu sołeckiego. Całość inwestycji wyniosła niemal 164 tys. zł.

 

Zakres prac nad nową drogą w Złotorii Podlesiu trwał od maja do czerwca 2016 r. W tym czasie, oprócz dokonania pomiarów, oczyszczono rowy znajdujące się wzdłuż drogi, wyprofilowano skarpy rowów, oczyszczono przepusty; dokonano korytowania i ukształtowania terenu, wreszcie, na samej drodze, wykonano odpowiednie warstwy (odcinającą, którą mechanicznie zagęszczono, podbudowę o gr. 20 cm z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego), nałożono asfaltową nawierzchnię samej jezdni, jak również zjazdów na posesje (położono 7-centymetrową warstwę wiążącą oraz nastepnie 5-centymetrową ścieralną warstwę asfaltową), wykonano także pobocza.

 

Choć odcinek niedługi, poziom prac jak najbadziej profesjonalny, z czego cieszą się mieszkańcy, jak i zarządzający gminą.

 

Nowa droga w Złotorii Podlesiu to dobry prognostyk na przyszłość, aby w gminie Choroszcz nowe szlaki komunikacyjne pojawiały się jak naczęsciej oraz były fachowo wykonywane.

 

UM/fot. M. Sokół