Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wsparcie dla młodych bez pracy - spotkanie informacyjne

2016-06-20

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Instytucja Pośrednicząca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe), poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Fundusz Społecznego (konkursu POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16).

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku przy ulicy Pogodnej 22 (Sala Konferencyjna, II piętro).

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem pod nr: 85 749 72 09 lub na adres: malgorzata.drozdowska@wup.wrotapodlasia.pl do 27 czerwca do godz. 12.00. Jednocześnie, w przypadku zgłoszenia, a następnie rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu, prosimy o wcześniejszą informację.

 

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do publicznej służby zatrudnienia, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, instytucji dialogu społecznego i instytucji partnerstwa lokalnego.

 

Program spotkania

Podczas spotkania omówione zostaną kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, tj. m.in.: typy beneficjentów i projektów, kryteria wyboru projektów, kwalifikowalność wydatków, procedura składania wniosków oraz ich oceny.

 

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Tel.: 85 749 72 00

 

Więcej informacji na: www.power.gov.pl/Strony/o-programie/Konferencje-i-szkolenia/Spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-beneficjentow-konkursu-na-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy