Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Stan dróg i komunikacja miejska – to także bolączka Barszczewa

2016-06-15

Spotkane mieszkańców Barszczewa z Burmistrzem Choroszczy w dn. 6 czerwca 2016 r. dotyczyło przede wszystkim stanu dróg w miejscowości oraz skomunikowania wsi z miastem Choroszcz oraz Białymstokiem – a zatem tematów niezwykle istotnych w całej gminie, co pokazały dotychczasowe spotkania mieszkańców z Burmistrzem.

Mieszkańcy Barszczewa, na drodze przebiegającej przez ich miejscowość, w pierwszej kolejności potrzebowaliby ograniczników prędkości ułożonych na jezdni, które powodowałyby spowolnienie prędkości przejeżdżających tamtędy samochodów i tym samym wpłynęłyby na poprawę bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku. Podczas spotkania wywiązała się także krótka dyskusja na temat wybudowania drogi Barszczewo-Choroszcz, równoległej do tzw. betonówki.

 

Ważną potrzebą jest także komunikacja publiczna z Białegostoku przez Barszczewo do Choroszczy i z powrotem. Mieszkańcy szczegółowo przedstawili obecną uciążliwą dla nich sytuację: otóż na trasie Białystok-Barszczewo-Kruszewo, która jest trasą krótszą niż Choroszcz-Białystok (na której kursuje linia 103) swoje usługi oferuje PKS; w dni robocze jest to nawet 7 kursów w jedną stronę, w soboty i niedziele 2 lub 3. Przy czym z Barszczewa do Białegostoku, w miejscu, gdzie jest obszar I strefy, na 4 km trasy, bilet kosztuje ok. 7 zł i nie ma biletów ulgowych. Co więcej, zdarzają się sytuacje, gdy mimo kupionego biletu miesięcznego, autobus nie zabiera podróżnych z przystanku ze względu na brak miejsc. Tymczasem, dla porównania, autobusem linii 103 z Choroszczy do Białegostoku do II strefy, gdzie odległość jest większa, bilet kosztuje 2,40 zł, a ulgowy 1,20 zł. W takiej sytuacji mieszkańcy czują się pokrzywdzeni.

 

Barszczewianie wskazali także na potrzebę wykonania podjazdu dla wózków do miejscowej świetlicy oraz ułożenie w tym miejscu płytek w postaci np. polbruku.

 

Burmistrz z kolei krótko przedstawił zrealizowane działania oraz plany spółki wodociągowej, w tym między innymi zmodernizowanie Stacji Uzdatniania Wody w Barszczewie.

 

Całe spotkanie przebiegało w miłej, pozytywnej atmosferze, której towarzyszyła konstruktywna merytoryczna dyskusja.

 

W wydarzeniu, oprócz Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, uczestniczyli także: Radny Piotr Siemieniuk oraz sołtys wsi Barszczewo - Marzena Choroszucha.

 

Przypominamy, że w dalszym ciągu można ustalać spotkania Burmistrza z mieszkańcami konkretnej miejscowości. Inne społeczności, które chciałyby to uczynić, odpowiedni termin mogą uzgodnić kontaktując się z Sekretariatem Urzędu Miejskiego w Choroszczy: 85 719 17 37 lub 85 713 22 00. Zapraszamy.

UM