Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Spotkanie mieszkańców wsi Sienkiewicze z Burmistrzem Choroszczy

2016-06-03

30 maja br. odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Sienkiewicze z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim – gościnnie w świetlicy w Oliszkach. Uczestniczyli w nim również Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Jeżerys oraz sołtys wsi Sienkiewicze – Andrzej Łukaszewicz.

Podczas spotkania poruszane były najważniejsze sprawy i kwestie dotyczące oczekiwań mieszkańców Sienkiewicz. Główne tematy, podobnie jak w innych miejscowościach, dotyczyły rozwoju infrastruktury, zwłaszcza dróg i oświetlenia drogowego. Mieszkańcy podnieśli m.in. potrzebę poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze Choroszcz-Sienkiewicze, gdzie, po przebudowie drogi, ruch znacznie się zwiększył. Burmistrz poinformował, że z tego właśnie powodu (po prawej stronie patrząc od strony Choroszczy), projektowana jest ścieżka rowerowa wzdłuż tego szlaku. Pozwoli ona na oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego. Z dokumentację projektową tej inwestycji wkrótce będzie się można zapoznać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (o czym będziemy na bieżąco informować) i zgłosić ewentualne uwagi (np. aby zostały uwzględnione wszystkie niezbędne zjazdy na posesje). Inwestycja ma być realizowana z dofinansowaniem środków UE w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Mieszkańcy Sienkiewicz podczas spotkana z Burmistrzem zgłosili też potrzebę ustawienia znaku ograniczenia prędkości do 50 km/h oraz wykonania brakującego oświetlenia na odcinku drogi w kierunku Choroszczy do posesji o nrze 54A. Zainstalowanie oświetlenia wymagają też posesje o nrach 47A-D.

 

Zebrani mieszkańcy wskazywali też na potrzebę poprawy nawierzchni drogi, jak ją określono: „w kształcie podkowy” oraz na rozwiązanie problemu odprowadzania wody z istniejącego źródełka tworzącego zastoisko wodne, które rozmywa drogę. Zgłoszono też konieczność usunięcia dwóch drzew – jesionów stanowiących zagrożenie dla ruchu, a rosnących w pasie tej drogi.

 

Mieszkańcy zaproponowali również podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia nazw ulic w Sienkiewiczach, wzorem miejscowości Krupniki i Porosły, z uwagi na rozproszenie numeracji domów i trudności ze znalezieniem właściwego adresu. Przy czym zdania w tej kwestii wśród zebranych były podzielone, dlatego ustalono, że w tej sprawie mieszkańcy mają rozważyć: czy nadawać nazwy ulicom już teraz, gdy miejscowość nie jest jeszcze duża, ponieważ wiązałoby się to z kosztami zmiany dokumentów i koniecznością zmiany danych adresowych w różnych instytucjach.

 

Spotkanie w Sienkeiwiczach to kolejne z cyklu spotkań mieszkańców gminy Choroszcz z Burmistrzem Choroszczy, które przebiegło w sposób niezwykle konstruktywny, dający obu stronom satysfakcję – z możliwości poznania się i indywidualnego porozmawiania o ważkich dla danych mieszkańców kwestiach. Przypominamy, że inne społeczności, które chciałyby przeprowadzić podobne spotkania, odpowiedni termin mogą uzgodnić kontaktując się z Sekretariatem Urzędu Miejskiego w Choroszczy: 85 719 17 37 lub 85 713 22 00. Zapraszamy!