Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Aktualnie jesteś na: strona główna > artykuły > Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

2016-04-20

Gmina Choroszcz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choroszcz w 2016 roku”.

Ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można zapoznać się TUTAJ.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pok. nr 14, do dnia 29.04.2016 r. do godz. 12.30.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

UM