Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Program „Rodzina 500 Plus” w gminie Choroszcz

2016-03-22

Informujemy, iż 17 lutego br. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Ustawa będzie obowiązywać od 1 kwietnia br. Na jej mocy rodziny będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki na wychowanie swoich pociech. Do tego procesu przygotowana jest także gmina Choroszcz.

Program „Rodzina 500 Plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodziny o niskich dochodach – poniżej 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę – w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla każdego dziecka; według wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dochód rodziny 2+3, zarabiającej 2711 zł miesięcznie wzrośnie nawet o 55%.  Przewiduje się, że w skali kraju, programem objętych zostanie 2,8 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. W gminie Choroszcz liczba ta została oszacowana na 1374 dzieci.

 

W gminie Choroszcz instytucją realizującą Program „Rodzina 500+” jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, tel: 85 713 22 40 lub 85 713 22 41) – i tu należy składać wnioski.

 

Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej). Wzór wniosku jest opublikowany w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214) oraz jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (TUTAJ), jak również Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.mgops.choroszcz.pl).

 

Uwaga! Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. Jeśli zaś wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od momentu uruchomienia programu, pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.

Uwaga! Jeśli osoba składająca wniosek przebywa zagranicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez tę samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

 

Co należy dołączyć do wniosku?

Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Ale już rodzic składający wniosek na pierwsze dziecko (ze względu na obowiązujące w tym wypadku kryterium dochodowe), będzie zobowiązany dołączyć do wniosku:

- oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

- dokumenty (w tym o świadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

 

Przy składaniu wniosku elektronicznego, dokumenty będą mogły być dołączone jako elektroniczne załączniki.

Uwaga! W szczególnych przypadkach gmina będzie mogła prosić o dodatkowe dokumenty lub oświadczenia.

 

Terminy i postępowanie administracyjne

Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, świadczenie wychowawcze z wy­równaniem od 1 kwietnia 2016 r., będzie wypłacone w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek po trzech miesiącach od startu programu, decyzja i wypłata świadczenia będą uzależnione od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca (włącznie), to wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata nastąpią najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

 

Wypłaty

Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziny: przelewem na konto lub w gotówce.

 

Program „Rodzina 500+” w podlaskiem

Informujemy, że na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku została utworzona zakładka Programu „Rodzina 500+”, w której znajdują się informacje dotyczące tego świadczenia wychowawczego.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod adresem: www.bialystok.uw.gov.pl.

 

Infolinia dla Programu „Rodzina 500+”

Podlaski Urząd Wojewódzki od 26 lutego br. uruchomił także specjalną infolinię, za pośrednictwem której pracownicy PUW udzielają osobom zainteresowanym i pracownikom samorządów gminnych informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Numer telefonu infolinii to: 85 743 94 99.

Infolinia czynna jest w dni robocze w godz. 8.00-14.00