Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Pismo nt. pojemników z firmy „MPK Pure Home” to jedynie propozycja

2016-03-18

W nawiązaniu do „Informacji z dn. 2016.03.16, rozesłanej przez MPK PURE HOME, informujemy mieszkańców gminy Choroszcz, iż pisma firmy MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k. dotyczące „Rozliczenia pojemników dostarczonych przez firmę Czyścioch Sp. z o.o. stanowiących własność MPK Pure Home Spółka z o.o. Sp. k.” SĄ JEDYNIE PROPOZYCJĄ WYKUPU POJEMNIKÓW.

Brak reakcji na złożoną ofertę, nie rodzi żadnych negatywnych skutków dla mieszkańców, a obowiązek odbioru pojemników ciąży na ich właścicielu.

 

Dodatkowo przypominamy, iż mieszkańców gminy Choroszcz w podstawowe pojemniki z logo „GMINA CHOROSZCZ” zaopatruje bezpłatnie ZECWiK w Choroszczy.

UM