Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Spotkanie Burmistrza Choroszczy z mieszkańcami wsi Porosły oraz Klepacze

2016-03-14

Od początku marca b.r. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami miejscowości w gminie Choroszcz. W pierwszym tygodniu marca przyjął zaproszenie od mieszkańców miejscowości Porosły oraz Klepacze.

Spotkanie w Porosłach odbyło się w czwartek 3 marca, z inicjatywy rady sołeckiej oraz mieszkańców wsi  Porosły. W spotkaniu uczestniczył również Wiceburmistrz Choroszczy Grzegorz Gabrian, Przewodnicząca choroskiej Rady Miejskiej Beata Jeżerys oraz radna Rady Miejskiej – Beata Walesiuk wraz z sołtysem wsi  Porosły – Kazimierzem Zajkowskim.

 

Podczas wydarzenia poruszono ważne tematy bezpośrednio dotyczące mieszkańców wsi. Dyskutowano m.in. o rozbudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej (Porosły, etap 3) oraz wiążącą się z tym rozbudową oczyszczalni ścieków w Choroszczy.

 

Mieszkańcy sygnalizowali z kolei problemy związane z miejscowymi drogami oraz ich oświetleniem. Burmistrz prosił, by na bieżąco – poprzez radną reprezentującą ten konkretny okręg, poprzez sołtysa lub też osobiście zgłaszać powstające problemy, zwłaszcza o braku oświetlenia w danym miejscu wsi. W kwestii dróg wypowiedział się także Wiceburmistrz Gabrian, który wytłumaczył kłopoty związane z drogami w Porosłach: ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne: przymarznięty dotąd grunt, a obecnie obfite opady deszczu, które z kolei rozmiękczają teren, sprzęt równający nie jest w stanie skutecznie wyrównać tutejszych dróg oraz na trwale poprawić komfort korzystania z nich. Niemniej jednak gmina przez cały okres zimowy, a także w ciągu całego roku dokłada wszelkich starań, by przejezdność dróg w gminie Choroszcz była dobra, a przynamniej dostateczna i by mieszkańcy mieli z tym jak najmniejszy problem.

 

Podczas spotkania w Porosłach poruszono też kwestię potencjalnych inwestycji w miejscowości. Burmistrz potwierdził, że Urząd Miejski jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej na drogę w Porosłach (nr 106271B), która jest zapisana do realizacji w ramach inwestycji przewidzianych przez Białostocki Obszar Funkcjonalny. W zakresie innych potrzeb inwestycyjnych, Sołtysa Porosłów Kazimierz Zajkowski zobowiązał się spisać wszystkie postulaty mieszkańców i dostarczyć je do Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

 

***

 

Spotkanie w Klepaczach z kolei odbyło się w piątek 4 marca. W spotkaniu, poza Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim, uczestniczył także radny Rady Miejskiej w Białymstoku Konrad Zieleniecki, Wiceburmistrz Grzegorz Gabrian, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Jeżerys oraz radni Rady Miejskiej w Choroszczy: Jacek Jasiński, Piotr Dojlida oraz Wioletta Kowieska.

 

W Klepaczach rozmawiano głównie o naczelnym problemie, jakim jest rozwój infrastruktury drogowej. W tej chwili, w oparciu o fundusze gminne realizowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Graniczną oraz – w porozumieniu z Miastem Białystok – wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Skandynawskiej. Dzięki powziętym porozumieniom gminy z powiatem oraz innymi jednostkami samorządowymi czy instytucjami regionalnymi, inwestycje drogowe będą mogły być realizowane szybciej, z korzyścią dla mieszkańców Klepacz.

 

Dyskusja dotyczyła też funkcjonowania miejskiej spółki wodno-kanalizacyjnej, a konkretnie planów związanych z podwyżkami cen wody i kanalizacji w bieżącym roku. Jak zapewnił Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński, podwyżek cen za te media w najbliższym czasie nie są przewidziane. Zwykle procedura w podobnych sytuacjach jest taka, że Prezes Zarządu ZECWiK występuje do Rady Miejskiej w Choroszczy z propozycją nowych cen, natomiast jak dotąd, ze strony spółki potrzeby zwyżki cen nie zostały zaproponowane. Zatem nie ma obaw, iż w niedalekiej przyszłości ceny za usługi wodno-kanalizacyjne w gminie Choroszcz będą wyższe.

 

Mieszkańcy Klepacz poruszyli także problem oświetlenia ulic we wsi. Podczas spotkania ustalono, że każda taka usterka będzie zgłaszana do Urzędu Miejskiego w Choroszczy, dzięki czemu odpowiednie służby będą mogły przeciwdziałać niedogodnościom zgłaszanym przez mieszkańców. Klepaczanie pytali także, czy w związku z odremontowaniem świetlicy we wsi, powstaną opłaty dla osób, które chcą z niej korzystać. Wedle obowiązujących w gminie przepisów, wynajem sal i świetlic znajdujących się w budynkach będących własnością gminy jest odpłatny (cenniki wynajmu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Choroszczy), przy czym  dotychczasowa praktyka pozwala zwalniać z części opłat osoby będące mieszkańcami gminy oraz instytucje gminne, np. jednostki OSP.

 

Ważną kwestią poruszoną podczas spotkania była także biblioteka w Klepaczach, z związku z planami odejścia na emeryturę obecnego pracownika tego punktu. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wyraził opinię o tym, iż nie widzi potrzeby zamykania tej placówki kultury, jednak przypomniał, że biblioteka podlega pod Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

 

***

 

Podsumowując dwa ostanie oraz wszelkie dotychczasowe spotkania z mieszkańcami gminy Choroszcz, Burmistrz Robert Wardziński jest zadowolony z takiej formy kontaktu. Spotkania takie cieszą się dużym zainteresowaniem, mieszkańcy licznie w nich uczestniczą, pozwalają poznać się oraz wysłuchać nurtujących daną miejscowość problemów i pilnych potrzeb. Na każde ze spotkań Burmistrz, każdej społeczności stara się przygotować odpowiednią, i co ważne – realną ofertę, przedstawić przyszłe zamierzenia i plany związane z konkretnym miejscem. Przez szacunek do mieszkańców nie składa jednak obietnic bez pokrycia, chce wdrażać prawdziwe i realistyczne przedsięwzięcia.

 

Przypominamy, że  spotkania Burmistrza Choroszczy z mieszkańcami danej miejscowości odbywają się z ich inicjatywy, a także na wniosek sołtysów oraz radnych reprezentujących w Radzie Miasta dany okręg wyborczy. Odpowiedni termin takiego spotkania można uzgodnić kontaktując się z Sekretariatem Urzędu Miejskiego w Choroszczy, tel.: 85 713 22 00. Zapraszamy!

UM