Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Ogłoszenie Starosty Powiatu Białostockiego

2016-03-09

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 04.03.2016r., wydana została decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) w ulicach: Mickiewicza, Rynek 11 Listopada, Dominikańska, Ogrodowa, Branickiego, Sienkiewicza, Szpitalna, K. K. Baczyńskiego, Szkolna, T. Kościuszki, Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Świerkowa, Pow. Styczniowego.

Wspomniane ulice mieszczą się na działkach o numerach: 1576/2, 1534/1, 664/11, 662/3, 662/11, 1533, 664/12, 664/13, 1205, 1544, 729/1, 1535, 1072, 1067, 1068, 1069, 1074, 1538, 1537, 1536, 1532/2, 1532/1, 1541/2, 1542, 552/5, 534/1, 531/5, 530/2, 529/1, 1531, 476/1, 475/1, 474/1, 473/1, 472/1, 471/1, 470/1, 469/1, 468/1, 466/1, 458/3, 457/1, 455/1, 454/1, 453/1, 451/1, 504/1, 503/1, 427/1, 435, 542, 1207 położonych w obrębie ewidencyjnym Choroszcz w gm. Choroszcz.

 

Z decyzją Starosty strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 302, codziennie w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-­15.30).

 

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tekst jednolity), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w siedzibie Gminy Choroszcz, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w miejscu inwestycji, tj. od dnia 09.03.2016r. do dnia 23.03.2016r.