Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

KRUS: turnusy rehabilitacyjna dla rolników

2016-03-03

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Białymstoku infrmuje, iż zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, Kasa zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja organizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS, m.in. w Szklarskiej Porębie, Iwoniczu Zdroju, Horyńcu Zdroju, Kołobrzegu, Jedlcu, Świnoujściu i Teresinie.

 

Na rehabilitację lecznicza kieruje się osobę, która:

- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

- podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,

- ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Podstawą do skierowania na rehabilitację leczniczą jest wniosek lekarza leczącego lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS bądź orzeczenie komisji lekarskiej KRUS.

 

Głównym celem rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły, jej przywrócenie.

 

Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższej placówce KRUS lub na www.krus.pl.