Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

HoT – platforma startowa „Hub of Talents”

2016-03-03

Rusza profesjonalny program inkubacji startupów w makroregionie Polski Północno-Wschodniej. Jeśli masz mniej niż 35 lat i pomysł na innowacyjny produkt lub usługę, ale potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – „Hub of Talents”.

„Hub of Talents” (HoT) to wspólny projekt technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T). Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia.

 

Dzięki współpracy BPN-T, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Elbląskiego Parku Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Parku Przemysłowego łomża sp. z o.o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach będzie można wybrać miejsce, w którym eksperci pomogą rozwinąć innowacyjną firmę. W każdym z sześciu miast partnerskich: Białymstoku, Elblągu, Ełku, Łomży, Olsztynie i Suwałkach odbędą się odrębne cykle inkubacji.

 

W tworzenie platformy startowej „Hub of Talents” zaangażowanych jest ponad 50 podmiotów: uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, funduszy kapitałowych i aniołów biznesu. Są też z nami duże firmy: CISCO System Poland sp. z o.o. i Samasz sp. z o. o., które młodym pozysłodowacom udzielą m.in. wsparcia mentorskiego i doradztwa związanego z wykorzystaniem technologii

 

Czy Platforma startowa jest dla Ciebie?

Tak, jeżeli:

- nie ukończyłeś (-aś) 35 lat.

- masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę, które nie były przedmiotem prowadzonej wcześniej działalności biznesowej;

- zarejestrujesz spółkę na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego;

 

Jakie korzyści daje uczestnictwo w Platformie?

- udział w innowacyjnym, kompleksowym programie akceleracyjnym, oferującym szkolenia, warsztaty, indywidualny mentoring, coaching biznesowy, pomoc technologiczną, obsługę księgową i prawną, doradztwo podatkowe oraz wsparcie marketingowe,

- udostępnione przestrzenie do pracy biurowej,

- przynależność do budowanej sieci powiązań młodych przedsiębiorców z władzami
samorządowymi, doświadczonymi przedsiębiorcami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu,

- przygotowanie zweryfikowanego rynkowo, rentownego i skalowalnego modelu biznesowego Twojego produktu lub usługi,

- mając dopracowany innowacyjny produkt/usługę i przygotowany model biznesowy, będziesz mógł/a ubiegać się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania startupu w wysokości do 200 tys. euro z Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Więcej informacji oraz rekrutacja na stronic: startuDulatforms.ijov.Dl 

 

Informacji o programie udzielają:

- w Białymstoku: Milena Kulesza – Kierownik Działu Promocji i Rozwoju BPN-T, tel.: +48 85 733 39 55, e-mail: m.kulesza@bialystok.bpnt.pl

- w Olsztynie: Magdalena Ben-Rynkiewicz – Kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości OPN-T, tel.: +48 89 612 05 05, e-mail: m.ben-rynkiewicz@opnt.olsztyn.pl

- w Elblągu: Agnieszka Owsianko – Specjalista ds. kadrów o-administracyjnych EPT, tel.: +48 55 239 34 67, e-mail: biuro@ept.umelblag.pl

- w Ełku: Ewa Wasilewska – Specjalista ds. rozwoju PNT w Ełku, tel.:  +48 728 349 899, e-mail: e.wasilewska@technopark.elk.pl

- w Łomży. Irena Wiska, tel.: +48 506 149 930, e-mail: irenawska@wp.pl

w Suwałkach: Mariusz Szmidt, tel.: +48 87 564 22 24, mariusz.szmidt@park.suwalki.pl