Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

KRUS: od 1 marca waloryzacja emerytur i rent rolniczych

2016-02-26

Informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadza akcję waloryzacji emerytur i rent rolniczych. W skali kraju waloryzacja obejmie około 1,20 mln świadczeń i zostanie przeprowadzona w marcu 2016 r., a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności. Nowa wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych zostanie ustalona w drodze decyzji.

Od 1 marca br. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 29 lutego 2016 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy o emeryturach i rentach z FUS) wynoszącym 100,24%. Oznacza to, że kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków wypłacanych do emerytur i rent zostaną podwyższone o 0,24%. Kwota najniższej emerytury pracowniczej (tzw. emerytury podstawowej) od 1 marca 2016 r. wyniesie 882 zł 56 gr miesięcznie (brutto).

 

KRUS waloryzację emerytur i rent rolniczych przeprowadza na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w związku z art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

W tabeli przedstawiamy zestawienie wysokości podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.