Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Ogłoszenie Burmistrza Choroszczy: konkurs – „Wspieranie rozwoju badmintona”

2016-02-18

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 121/2016 z dnia 18.02.2016 r. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński ogłosił konkurs na „Wspieranie rozwoju badmintona” w gminie Choroszcz.

Zadanie „Wspieranie rozwoju badmintona” powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Oferenta, w terminie od 01.03.2016 r. do 30.06.2016 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 25.02.2016 r. do godz. 15:30. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy: 16-070 Choroszcz ul. Dominikańska 2, pok. nr 14.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, realizacji zadania, jak również z Wnioskiem o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu można zapoznać się TUTAJ. Zapraszamy do składania ofert.

 

Zarządzeniem Nr 121/2016 z dnia 18.02.2016 r. Burmistrz Choroszczy powołał również Komisję Konkursową, w skład której weszli:

  1. Jacek Dąbrowski – przewodniczący – Rada Miejska w Choroszczy,
  2. Jacek Karol Jaroszewicz– członek – Rada Miejska w Choroszczy,
  3. Izabela Oniszczuk – członek – Urząd Miejski w Choroszczy.

 

Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji konkursowej określa załącznik Nr 2 do zarządzenia, z którym można zapoznać się TUTAJ.