Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

UWAGA mieszkańcy BARSZCZEWA, OLISZEK i TURCZYNA

2016-02-05

W prezentowanym przez nas Harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w gminie Choroszcz w roku 2016 („Gazeta w Choroszczy” nr 154/2016), niechcący wkradł się błąd. Mieszkańcy Barszczewa, Oliszek i Turczyna nie zostali ujęci w Harmonogramie. Poniżej przedstawiamy poprawioną postać Harmonogramu.

Za zaistniałą sytuację i działalność chochlika drukarskiego serdecznie przepraszamy. Poniżej prezentujemy właściwy fragment Harmonogramu, w którym zostały już ujęte pominięte wcześniej miejscowości.

 

Miejscowość

Rodzaj
odpadów

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KLEPACZE II: Kolejowa, Niewodnicka, Akacjowa, Dębowa, Jaworowa, Jesionowa

CHOROSZCZ III: Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Paca S.M.

BARSZCZEWO, OLISZKI, TURCZYN

zmieszane

14

11

10

14

12

9

7

4

1

13

10

8

 

 

 

28

28

23

21

18

15

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

segregacja

29

26

25

29

27

24

29

26

23

28

25

23

 

Przypominamy też, że zgodnie z Uchwałą NR IX/84/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 4 września 2015 r., w ramach obowiązujących stawek, odbiór odpadów komunalnych następuje z częstotliwością:

1) z zabudowy wielorodzinnej: odpady zmieszane i zebrane selektywnie – 1 raz w tygodniu,

2) z zabudowy jednorodzinnej:

a) w miesiącach kwiecień-październik:

- odpady zebrane w sposób selektywny z wyjątkiem odpadów zielonych – 1 raz w miesiącu,

- zmieszane odpady komunalne i odpady zielone – 1 raz na dwa tygodnie,

b) w miesiącach listopad-marzec:

- odpady zmieszane i zebrane selektywnie – 1 raz na miesiąc.

 

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

RODZAJ ZABUDOWY I WIELKOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA WIELORODZINNA

SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW

BRAK SEGREGACJI

SEGREGACJA

BRAK SEGREGACJI

SEGREGACJA

MIKRO (1 osoba)

16 zł

7 zł

13 zł

5 zł

MAŁE (2 osoby)

23 zł

10 zł

19 zł

8 zł

ŚREDNIE (3-5 osób)

41 zł

16 zł

33 zł

13 zł

DUŻE (6 osób i więcej)

59 zł

23 zł

47 zł

19 zł