Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Izbiszcz

2016-01-22

W czwartkowy wieczór 21 stycznia we wsi Izbiszcze odbyło się spotkanie z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim. Spotkanie zorganizował radny Rady Miejskiej w Choroszczy - Marian Kosakowski, wspólnie z sołtys wsi - Karoliną Krysiewicz.

Licznie przybyli na spotkanie mieszkańcy wsi dyskutowali o sprawach, które bezpośrednio mają odzwierciedlenie w ich życiu codziennym. I tak, w pierwszej kolejności, poruszono kwestię rozkładu jazdy autobusu na trasie Izbiszcze-Choroszcz. Niewątpliwie zauważalny jest brak bezpośredniego połączenia Izbiszcz z miastem, ale w perspektywie sytuacja ma szanse zmienić się na lepsze: opracowywane jest bowiem kompleksowe rozwiązanie tej sytuacji, co z pewnością ułatwi życie mieszkańców. Podczas spotkania wspomniano także o kwestii utwardzenia dróg na terenie wsi oraz jakże aktualnego w obecnym czasie odśnieżania dróg.

 

Mieszkańców interesowała także kwestia opłat za wywóz śmieci - w związku z zakupem przez gminę nowych pojemników. Burmistrz jednoznacznie oświadczył, iż tzw. opłata śmieciowa, niezależnie od dokonanych inwestycji, pozostaje niezmienna. Wspomniano także o planach uruchomienia kąpieliska na terenie miejscowości, jak również dyskutowano o sytuacji w oświacie. W tej materii, z perspektywy czasu widać, że zmiany okazały się korzystne, czego dowodem jest fakt zadowolenia rodziców. Ważne, by w całej sytuacji widzieć dobro dziecka i tylko i wyłączenie przez ten pryzmat dokonywać zmian. A tak niewątpliwie się dzieje.

 

Ważnym tematem, jaki został wyeksponowany podczas spotkania z mieszkańcami Izbiszcz, była także budowa garażu dla miejscowej OSP. Chętni uczestnicy spotkania, w szczególności strażacy, mogli zapoznać się ze wstępnymi planami prezentującymi koncepcję garażu.

 

Spotkania mieszkańców choroskich miejscowości z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim, takie jak przeprowadzane w obecnym czasie: w Porosłach Kolonii, czy w Izbiaszczach, a w poprzednim roku - w Mińcach, Łyskach, Porosłach czy innych miejscowościach, są bardzo potrzebne: pozwalają na bezpośrednie spotkanie z włodarzem gminy, wzajemne poznanie się, ale przede wszystkim wspólne porozmawianie o ważnych dla mieszkańców i całej gminy sprawach. Spotkania Burmistrza z mieszkańcami wsi na terenie gminy Choroszcz z pewnością będą kontynuowane.

 

Kolejne - w Krupnikach odbędzie się już 27 stycznia. Następne zaś zostaną przeprowadzone wedle zapotrzebowania mieszkańców. Zgodnie z deklaracją Burmistrza, poczynioną podczas ostatniej "budżetowej" sesji Rady Miejskiej, włodarz gminy Choroszcz jest gotowy do spotkań z mieszkańcami wszystkich choroskich miejscowości. Zapraszamy do wspólpracy.