Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami wsi Porosły Kolonia

2016-01-20

19 stycznia, z inicjatywy rady sołeckiej, sołtysa wsi Porosły Kolonii Dariusza Kody oraz mieszkańców wsi Porosły Kolonia, odbyło się spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim. W spotkaniu uczestniczył również Wiceburmistrz Grzegorz Gabrian, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Jeżerys oraz radna Rady Miejskiej Barbara Walesiuk.

Podczas spotkania poruszono ważne tematy dotyczące potrzeb mieszkańców wsi. Dyskutowano m.in. o rozbudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej i wiążącej się z tym procesem rozbudowie oczyszczalni ścieków w Choroszczy. Istotną kwestią, jaką poruszyli mieszkańcy, była też sprawa węzła drogowego w Porosłach. Przy tej okazji uczestnicy mogli zapoznać się z dokumentacją tej inwestycji (postanowieniami, mapami) i rozwiązaniami technicznymi związanymi z przebudową. Podczas spotkania poruszono również kwestie doświetlenia wsi, a także rozwiązania komunikacyjne potrzebne mieszkańcom, zwłaszcza dotyczące dowozu dzieci do szkoły.

 

Spotkanie, zorganizowane w Podlaskiej Izbie Rolniczej w Porosłach, przebiegało w miłej atmosferze, dzięki czemu dyskusja była konkretna i merytoryczna.