Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy w sprawie obejmowania imprez Patronatem Burmistrza Choroszczy

2015-11-26

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Choroszczy z dnia 15.12.2015r. w sprawie obejmowania imprez, uroczystości i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych Patronatem Burmistrza Choroszczy.

Zarządzenie, z którym można zapoznać się TUTAJ, wprowadza konkretny wzór wniosku o objęcie imprezy, uroczystości, wydarzenia Patronatem Burmistrza Choroszczy. Do wniosku należy dołączyć regulamin przedsięwzięcia oraz zaproszenie dla Burmistrza Choroszczy na daną imprezę, uroczystość, czy wydarzenie. Wniosek należy złożyć w urzędzie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia!

 

Ponadto objęcie imprezy, uroczystości, wydarzenia Patronatem Burmistrza Choroszczy obliguje Organizatora do złożenia sprawozdania z realizacji tego przedsięwzięcia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia).

 

Wydanie Zarządzenia ma na celu ujednolicenie procedury, tak aby sposób uzyskiwania Patronatu Burmistrza Choroszczy był przejrzysty i prosty, jednakowy i czytelny dla każdego, kto chciałby się o taki Patronat ubiegać.

 

***

Dla NGO: spotkanie informacyjne nt. konkursów w zakresie przyrody

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w konkursach dotacyjnych Województwa Podlaskiego w 2016 r.

 

Spotkanie jest  poświęcone konkursowi dotacyjnemu w sferze ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.  

 

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2015 r., godz. 16:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, sala 117).

 

Program spotkania:


godz. 16.00 – omówienie zasad i kryteriów merytorycznych dotyczących aplikacji w konkursie Województwa Podlaskiego w sferze ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,

 

godz. 16.30 – prezentacja elektronicznego systemu aplikacji w konkursach dotacyjnych Województwa Podlaskiego – WITKAC.pl.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesłanie imiennego zgłoszenia uczestnika do dn. 7 grudnia na adres e-mail: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl.

 

Zapraszamy!