Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Informacja o wynikach konsultacji

2015-09-03

W dniach 26 sierpnia do 1 września 2015 r., na podstawie Ogłoszenia Burmistrza Choroszczy z dnia 26.08.2015 r., zostały przeprowadzone konsultacje projektów uchwał.

Projekty uchwał poddane konsultacjom dotyczyły:

 

1) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę;

 

 2) zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz

 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i opinie do konsultowanych projektów uchwał.

 

 

Burmistrz Choroszczy

Robert Wardziński