Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Konsultacje projektów uchwał

2015-08-26

Burmistrz Choroszczy zaprasza do konsultacji projektów uchwał organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz, których cele statutowe obejmują działalność związaną z dyskutowanymi aktami prawnymi.

Planowane do konsultacji uchwały są dostępne tutaj, a dotyczą:

 

1) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę;

 

 2) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.

 

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie: 26 sierpnia-1 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. 14) lub pod adresem e-mail: urzad@choroszcz.pl

 

Urząd Miejski w Choroszczy